המחוקק הישראלי אוסר למעשה כל שימוש בסמים מסוכנים וקלים כאחד, ובלבד שהם מוגדרים בתור סמים מסוכנים, ועדיין, המציאות מלמדת שלא אחת אנשים נורמאטיביים חוטאים לעיתים בשימוש בסמים קלים. מה קורה אם אדם נורמאטיבי נתפס בעבירה של שימוש בסמים קלים, כיצד ניתן יהיה להצילו מהרשעה פלילית?

מהו החוק האוסר שימוש בסמים?

האיסור על שימוש או סחר בסמים מוגדר בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל”ג-1973 (להלן: “הפקודה”), האוסרת על גידול, ממכר ואף שימוש בכל סוג של סם אסור, המוגדר כאסור בפקודה. כמו כן, אוסרת הפקודה על שימוש בסמים קלים בכמות מזערית – לשימוש עצמי. בהתאם לפקודה, העונש על אחזקת סמים לשימוש עצמי, נע בין שנת מאסר לשלוש.

מהי אחזקה עצמית?

הפקודה מגדירה מהי הכמות המוגדרת לשימוש עצמי, בהתאם לכל סוג של סם. לדוגמא: הסם הפופולרי ביותר הנצרך בקרב הציבור הישראלי, הוא קנאביס. בהתאם לפקודה, אחזקה של קנאביס בכמות של עד 15 גרם, מוגדרת כאחזקה לשימוש עצמי. סם נוסף שנפוץ בקרב האוכלוסייה הישראלית, הוא “חשיש”, שבפקודה מוגדר בתור “שרף של קנאביס“. החזקה של עד 15 גרם ממנו, מוגדרת גם היא בתור אחזקה לשימוש עצמי. כל אחזקה של סם מעבר לכמות המוגדרת לשימוש עצמי, מקימה כלפיו חזקה של אחזקה לצרכי סחר, ואז כמובן צפוי אותו נאשם לעונשים חמורים בהרבה.

הוגש נגדי כתב אישום על אחזקת סמים לשימוש עצמי – כדאי לנהל משפט?

כאמור, רבים מתיקי אחזקת הסמים לשימוש עצמי מתייחסים לנאשמים נורמאטיביים ככלל, המחזיקים בקריירה מצליחה, וכאלו שאין להם עבר פלילי בעבירות שונות. מה שבדרך כלל עשוי להטריד את אותם נאשמים, הוא לא העונש שיינתן להם בגין אותה עבירה, אלא הרישום הפלילי שיוותר בגיליונם, שעשוי לפגוע להם בהמשך הקרירה. עם זאת, לעורך דין פלילי סמים, מיומן, מגוון דרכים לסייע לנאשם כזה להיחלץ מרישום פלילי.

ככלל, מי שהוגש נגדו כתב אישום פלילי, לרבות בעבירה של אחזקת סמים לשימוש עצמי, יכול לנקוט בשתי אופציות. האופציה הראשונה היא להודות בעבירה, ואז ולהציג לבית המשפט טיעונים לעונש, בתקווה שבית המשפט יטיל עליו עונש מקל (מה שנהוג בדרך כלל בעבירה ראשונה). האופציה השניה היא לנהל משפט פלילי מראשיתו עד סופו. משפט פלילי יכול להסתיים בזיכוי, או בהרשעה.

כיצד עורך דין סמים מיומן יוכל לסייע לי אם נתפסתי בעבירה של אחזקת סמים?

עורך דין פלילי העוסק בתיקי סמים, יוכל לפעול במגוון דרכים יצירתיות, כדלקמן:

בקשה לעיכוב הליכים:

חוק סדר הדין הפלילי, [נוסח משולב], התשמ”ב- 1982, מקנה ליועץ המשפטי לממשלה סמכות לעכב הליכים פלילים. משמעותו של עיכוב הליכים, היא כשמו- הפסקת ההליך הפלילי. ליועץ המשפטי גם סמכות להתנות עיכוב הליכים בשמירה על אי חזרה על עבירה בתקופה מסוימת ועוד.

וכן, בסמכות היועץ המשפטי לחדש את ההליך הפלילי, ככל שהתגלו נסיבות חדשות, בפרק זמן של עד 5 שנים בעבירות של אחזקת סמים לשימוש עצמי. לא אחת היועץ המשפטי מורה על עיכוב הליכים, בנסיבות שבהן מדובר בעבירות סמים קלות, ובנאשמים נורמאטיביים.

בקשת חנינה:

לנשיא המדינה סמכות להעניק חנינה לנאשמים. סמכותו יכולה להיות מופעלת החל מעבירות חניה קלות, ועד לעבירת רצח. לעיתים, גם כאשר מדובר בעבירה של אחזקת סמים לשימוש עצמי, רצוי ואפשרי לפנות לנשיא המדינה בבקשה בכתב, הנתמכת באסמכתאות, לחנינה.

אי הרשעה בהליך הפלילי:

כאמור, הדרך הקלה ביותר לסיים הליך פלילי, בעבירה של אחזקת סמים, היא להודות בעבירה, ולטעון לעונש. עם זאת, עורך דין פלילי סמים מיומן, יוכל לפעול ולשכנע את בית המשפט, לא להרשיע את הנאשם הנדון בפניו, למרות שביצע את העבירה. המשמעות של “אי הרשעה” היא שלאדם שלא הורשע, לא יוותר בגיליונו רישום פלילי. אך עדיין, בנסיבות כאלו, עשוי בית המשפט להטיל על נאשם עונש בדמות קנס או עבודות לתועלת הציבור, או חתימה על התחייבות.

הדרך לשכנע את בית המשפט שלא להרשיע נאשם בעבירה של אחזקת סמים לשימוש עצמי, היא ארוכה. בתחילה, יש להוכיח מפורשות כי הרשעה, תפגע קשות בנאשם. לא דיי בהצגת טענה כללית שמא נאשם עובד בעבודה מסוימת, אלא יש צורך להוכיח ספציפית שהרשעה תביא לפיטוריו המידיים או תמנע ממנו לעבוד במקצועו בעתיד לחלוטין. בנוסף, יש להוכיח לבית המשפט שהנאשם נוטל באמת ובתמים אחריות על מעשהו.

לאחר מכן, בטרם יכריע בית המשפט האם להרשיע או לאו את הנאשם, הוא יבקש לקבל ככלל חוות דעת מקצין מבחן, אשר יראיין את הנאשם כדי לקבל תמונה רחבה על נסיבות חייו, אישיותו, רצונותיו ותכוניותיו, וגם בין היתר על כנותו. לחוות דעתו של קצין המבחן, השפעה משמעותית על החלטת בית המשפט אם להרשיע נאשם או לא.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
הוגש נגדך כתב אישום בעבירת סמים - מה תעשה?, 5.0 out of 5 based on 5 ratings

השארת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *