לעיתים, בשל חובות, אדם יכול למצוא את עצמו מתמודד עם תיק או תיקי הוצאה לפועל. המשמעות היא פגיעה בהתנהלות חייו של החייב, וכן לעיתים הגבלות כלכליות שמוטלות על החייב, על מנת לגבות את החוב הכספי. אחת ההגבלות השכיחות ביותר, הינה עיקול על כספי החייב, לרבות עיקול על מטלטליו. במאמר שלהלן, נציג מעט רקע על הליכי הוצאה לפועל, נסביר אילו הליכי גבייה קיימים במסגרת ההוצאה לפועל, וכן נסביר כיצד אפשר לעתור לביטול עיקול שהוטל במסגרת הליכי הוצאה לפועל. כל זאת, נעשה לידיעתכן/ם ונוחיותכן/ם, הגולשות והגולשים.

נעיר כי אין במאמר שלהלן כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי ספציפי.

הוצאה לפועל – להלכה ולמעשה:

מערכת ההוצאה לפועל, אמונה על גביית חובות, בין גופים לאנשים פרטיים, או בין אנשים פרטיים. מערכת ההוצאה לפועל, מורכבת מאנשי אדמיניסטרציה, שאמונים על קבלת התיקים, ומרשמים משפטיים שהם בעצם הגורמים המוסמכים בכל הנוגע לשפיטה בהליכי הוצאה לפועל.

במסגרת ההוצאה לפועל, ניתן לגבות מגוון סוגים של חובות – החל משטרות כגון שיקים או שטרי חוב, ועד לפסקי דין אזרחיים–כספיים, וכן מימוש הסכמים בין אנשים פרטיים. נעיר כי בהוצאה לפועל, לא ניתן לממש פסקי דין הצהרתיים או פסקי דין שניתנים נגד מדינת ישראל.

במסגרת ההוצאה לפעול, ישנם מספר סוגי הליכים. האחד הוא הליך של בקשה לביצוע שטר, שזהו הליך שרלוונטי במקרים של מימוש שטרות. הליך נוסף, הוא הליך של תביעה של סכום קצוב, שזו בעצם תביעה משפטית, שמחייבת מסמך בכתב. הליך נוסף, הוא הליך של ביצוע פסק דין אזרחי. עוד הליך הוא מימוש פסק דין למזונות.

במסגרת הליכי הוצאה לפועל, עומדות לרשות הזוכה כמה אפשרויות לגבות את כספו. בין הליכי הגבייה שקיימים: עיקולים על מיטלטלין (נרחיב על כך בהמשך), עיקול על מקרקעין, מינוי כונס נכסים, הגבלה על קבלת רישיון נהיגה או שלילה של רישיון נהיגה, צו עיכוב יציאה מן הארץ, הגבלה על שימוש בכרטיס אשראי, הגבלה על הקמת חברה בעירבון מוגבל או כהונה כבעל תפקיד והדוגמאות עוד רבות.

הטלת עיקול מיטלטלין בהוצאה לפועל:

למעשה, הטלה של עיקול על מיטלטלין היא פעולה מאוד שכיחה בהוצאה לפועל. בין היתר, עיקול מיטלטלין יכול להיות מוטל על חשבון הבנק של החייב, על רכבו של החייב, על קופת גמל של החייב, על חסכונות של החייב, על נכסים של החייב שנמצאים אצל צד שלישי, על משכורתו של החייב ועוד. נדגיש כי יש להפריד בין הטלת עיקול על מיטלטלין לבין הטלת עיקול על נכס מקרקעין, שזו פרוצדורה שונה, שלא נרחיב עליה. עיקול מיטלטלין הוא עיקול פשוט למדי, ולעיתים הוא מהווה אפשרות נוחה לנושה, לגבות את כספו בצורה יעילה.

על מנת להטיל עיקול, יש להגיש בקשה להוצאה לפועל, עם פרטי החשבון או הנכס שמבקשים לעקל. לאחר מכן, תינתן לחייב התראה בטרם נקיטת הליך גבייה, אשר במסגרתה, החייב יכול לפנות לרשם ההוצאה לפועל בבקשה לקבלת צו תשלומים – שבמסגרתו יישא בגובה החוב בתשלומים. במידה והחייב מתעלם, הרי שאז ניתן יהיה להטיל עיקול.

כיצד אפשר לבטל עיקול מיטלטלין בהוצאה לפועל?

ישנן כמה סיטואציות שבהן אפשר לעתור לביטול עיקול מיטלטלין שהוטל בהוצאה לפועל:

כאשר מדובר בפסק דין שניתן בהיעדר הגנה: לעיתים, מוטל עיקול לאחר שניתן פסק דין נגד חייב, בהיעדר הגנה מטעמו. במקרים כאלו, ניתן ומומלץ לפנות לבית המשפט שנתן את פסק הדין, בבקשה לבטל את פסק הדין, ולעכב את הליכי הגבייה.

כאשר עומדת לחייב טענת פרעתי: לעיתים, חייב שהוטל נגדו עיקול, רשאי להעלות טענת “פרעתי”. לדוגמא – אם שילם חלק מן החוב, או כאשר קיים הסכם קיזוז והדוגמאות עוד רבות. במקרים כאלו, הרי שמדובר בטענה טובה מאוד לביטול העיקול. במקביל, נהוג גם לעתור לעיכוב הליכים, עד להחלטה בטענת פרעתי.

מקרים מיוחדים: ניתן לעתור לביטול עיקול, כאשר העיקול הוטל על נכס שהחייב נזקק לו לצרכי עבודתו. אחת הדוגמאות לכך היא כאשר מוטל עיקול על רכב.

נעיר כי על החלטה של רשם הוצאה לפועל, אפשר כמובן להגיש ערעור.

לסיכום:

במאמר זה הסברנו ופירטנו מהו בעצם הליך הוצאה לפועל, וכיצד ניתן להטיל הגבלות על חייבים בהוצאה לפועל. כמו כן, הסברנו על סיטואציה שמטרידה אזרחים רבים, אשר באמצע היום מוצאים את עצמם תחת עיקול כספי של רכבם, או חשבון הבנק שלהם. בנוסף, הסברנו כיצד אפשר לבטל עיקול בהוצאה לפועל. לסיום המאמר, אנו ממליצים לפנות לייעוץ משפטי ספציפי, בכל מקרה שמוטל עליכן/ם עיקול.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
בקשה לביטול עיקול - במסגרת הליכי הוצאה לפועל, 5.0 out of 5 based on 5 ratings

השארת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *