הליך של פשיטת רגל, נועד להביא להבראה כלכלית של החייב – פושט הרגל, מצד אחד. מצד שני, הוא נועד להביא להסדרה של כלל חובותיו של החייב, בהתאם לסדר פירעון, שקבוע בפקודת פשיטת רגל, תש”ם–1980 (להלן: “הפקודה”). הליך פשיטת רגל, מורכב מהכרזה, מתן צו כינוס ולאחר מכן – הכרזה על אדם בתור פושט רגל. עם זאת, מה קורה במקרה שבו הוגשה בקשה להכרזה כפושט רגל, ובין לבין, פושט הרגל מבקש להגיע להסדר עם נושיו? על פניו, נשמע כי זהו פתרון ראוי לפושט הרגל, אך מדובר בנושא מורכב, שמצריך מעורבות של כמה גורמים והכרות של מספר דינים.

על כך, במאמר שלהלן, שאותו חיברנו לידיעתכן/ם ונוחיותכן/ם, הגולשות והגולשים. נעיר כי אין במאמר זה, כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי ספציפי.

הליך פשיטת רגל – להלכה ולמעשה:

הליך פשיטת רגל, עוסק בסיטואציה של אדם פרטי, אשר לא מסוגל להשיב את חובותיו. במסגרת כניסה להליך של פשיטת רגל, קורים מספר תרחישים: מצד אחד, החייב, פושט הרגל, מקבל את הגנת בית המשפט בכך שלא ניתן לבצע כלפיו פעולות גבייה. מצד שני, לרוב מוטלות הגבלות נגד החייב, כגון – איסור יציאה מן הארץ, הגבלה על שימוש בכרטיסי אשראי ועוד. מצד שלישי, מתמנה כונס נכסים, שהוא נציג של הכונס הרשמי של מדינת ישראל, או מנהל מיוחד. האחרונים אמונים על פיקוח ההכנסות של החייב – פושט הרגל (על כך בהמשך).

כמו כן, הליך פשיטת רגל מורכב ממספר שלבים: בתחילה יפנה החייב, באמצעות עו”ד, בבקשה לפשיטת רגל. הבקשה תועבר לכונס הנכסים הרשמי. לאחר מכן עשוי להינתן צו כינוס, שבמסגרתו תיערך בדיקה פרטנית של הכונס או מנהל מיוחד באשר לחובותיו של החייב. לבסוף, יינתן לרוב צו פשיטת רגל, ולאחר תקופה, עשוי להינתן הפטר לחייב.

במסגרת הליך פשיטת הרגל, ייעשה ניסיון להגיע לתוכנית פירעון מוסכמת, בין החייב לנושיו, כך שהוא ישיב תשלום קבוע לקופת פשיטת הרגל. כמו כן, במסגרת ההליך, יש לשים לב לסדר התשלומים, שהרי ישנם חובות שקודמים לחובות אחרים, שלא מקבלים עדיפות במסגרת ההחזר הכספי של החייב.

מנהל מיוחד מול כונס הנכסים הרשמי:

הכונס הרשמי הוא בעצם גוף של מדינת ישראל, אשר אמון על ניהול וטיפול בהליכי פשיטת רגל. במקביל, לעיתים ממונה מנהל מיוחד לנכסי החייב. אותו מנהל יכול להיות עורך דין שממונה על ידי הכונס, או עורך דין מטעם הכונס. כל מקרה לגופו.

הסדר נושים – להלכה ולמעשה:

למעשה, הסדר נושים, הוא הסדר במסגרתו החייב, בין לאחר בקשה לפשיטת רגל או לאחר קבלת צו כינוס, מגיע להסכם פשרה עם נושיו, שבמסגרתו הוא משיב כספים ומקבל פטור חלקי מהחובות (כל מקרה לגופו). הסדר נושים יכול גם לכלול הסדר שלפיו החייב משיב את מלוא הכספים במהלך תקופה מסוימת ובפריסה.

על מנת להגיע להסדר נושים, החייב צריך לפנות בהצעה לכונס הרשמי או למנהל המיוחד. ככל שההסדר מאושר על ידי בית המשפט, והחייב באמת עומד בפירעון ומראה כי הוא נוהג בתום לב, כך סיכוייו של החייב לקבל הפטר, עולים.

במסגרת הסדר נושים, על החייב להציע הסדר לכונס הרשמי. בין היתר עליו להציע סכום ראשוני שיוכל להעמיד לפירעון, וכן תוכנית תשלומים מסודרת. הכונס יכנס אסיפה של נושים, אשר הסכמתם ולו של חלק מהנושים, תסייע באישור ההסדר בפני בית המשפט בשלב מאוחר יותר.

היתרון בהסדר נושים:

להסדר נושים יש יתרון גדול: מצד אחד, הוא מאפשר לחייב, תוך פיקוח והסכמה של הכונס ובית המשפט, לשלוט בהליך פשיטת הרגל, ולא להיות נתון לתוכנית פירעון של צדדים שלישיים. יתרון נוסף בהסדר נושים, שכאשר הוא מקוים הלכה למעשה, הרי שאז החייב יוכל לבקש פטור מפשיטת הרגל.

איסור על קיום הסדר מחוץ להליך של פשיטת רגל:

חשוב להעיר כי הסדר נושים, חייב להיעשות עפ”י הפרוצדורה שתיארנו לעיל, ואסור לאדם החייב לנהל הליכי פשרה או הסדר מחוץ להליך פשיטת הרגל, מאחר ואלו יבוטלו.

לסיכום:

במאמר הסברנו חלק ספציפי, בתחום הרחב אשר נקרא “פשיטת רגל”. החלק הזה, הוא בעצם הסדר נושים. הסדר זה נועד להביא לפשרה בין פושט הרגל, לנושיו – שלהם הוא חייב כסף, ובשל אותו חוב, מגיע פושט הרגל, להליך של פשיטת רגל. במאמר הסברנו מי הם השחקנים הרלוונטיים במקרים של הסדר נושים, וכן מהו היתרון המשמעותי של הסדר נושים. נסיים את המאמר, בכך שנמליץ בחום רב, לפנות לייעוץ משפטי ספציפי, בכל עת.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
הסדר נושים - מה המשמעות?, 5.0 out of 5 based on 5 ratings

השארת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *