03 מרץ 2016
מרץ 3, 2016

מהו מעשה מגונה?

אין תגובות

המונח “עבירות מין” הוא בעצם כותרת למגוון סוגים של עבירות “מיטה”, שחלקן חמורות יותר וחמורות פחות. כך לדוגמא, עבירת המין החמורה ביותר היא “אונס”, עבירות מין חמורות נוספות, הן עבירת המעשה המגונה, ועבירת מעשה הסדום, ועוד. במאמר שלהלן, נסביר מהו בעצם מעשה מגונה, כיצד מוגדרת העבירה הזו, ואף נציג דוגמאות לכך.

מהן עבירות מין?

עיקר עבירות המין בישראל קבועות בחוק העונשין, התשל”ז- 1977 (להלן: “החוק או חוק העונשין”). עבירת המין המוכרת ביותר, היא עבירת האונס, המנויה בסעיף 345 לחוק, המוגדרת בתור “בעילה (כלומר החדרת “איבר מין” לפי הטבעת של האישה) שלא בהסכמה חופשית”, או “בעילה” הנעשית במרמה או תוך ניצול מחלת נפש או מצב של חוסר הכרה. העונש על עבירת אונס הוא שש עשרה שנות מאסר, ובמקרים חריגים, כמו למשל אם האונס נעשה תוך איום בנשק, או תוך הפעלת אלימות פיזית, התעללות, או בנוכחות אנשים נוספים, העונש עומד על עשרים שנות מאסר.

בנוסף לעבירת האונס, ישנה עבירת מין הנקראת “מעשה סדום”, המוגדר בחוק העונשין בסעיף 347. “מעשה סדום” הוא החדרה של כל איבר בגוף או חפץ, לפי הטבעת של כל אדם. העונש על מעשה סדום נע גם הוא בין חמש שנות מאסר לשש עשרה שנים. במקרים חמורים (הדומים למקרים החמורים בעבירת האונס) העונש עומד על 20 שנות מאסר.

עבירת מין נוספת שקיימת בספר החוקים הישראלי, היא עבירת ההטרדה המינית. עבירה זו מוגדרת בחוק נפרד, הנקרא החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ”ח- 1998. הטרדה מינית היא עבירת מין קלה יותר מבחינת העונש המוטל בגינה, והיא מוגדרת בתור: הצעות בעלות אופי מיני, התבטאות בעלת אופי מיני חוזרת ונשנית, פרסום תמונות בעלות גוון מיני ללא הסכמה, התנכלות בעלת אופי מיני ועוד. החוק למניעת הטרדה מינית קובע כי העונש על הטרדה מינית נע בין שלוש שנים לחמש שנות מאסר.

מהו מעשה מגונה?

עבירת מין מוכרת פחות, היא עבירת המעשה המגונה המנויה בסעיף 348 לחוק העונשין. למעשה, ההגדרה לעבירה זו היא פשוטה, שכן כל מעשה הנעשה “לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים” הוא בעצם מעשה מגונה, אך זאת בכפוף להתקיימות אחת הנסיבות המוגדרות בעבירת האונס. כך שלשם הוכחת עבירת המעשה המגונה, יש להוכיח בעצם מעשה אונס, למעט יסוד “הבעילה”. מעבר לכך, כל היסודות הנדרשים לשם הוכחת מעשה אונס כאמור, נדרשים גם לשם הוכחת עבירה של מעשה מגונה, קרי: היעדר הסכמה חופשית של הקורבן, וניצול חולשה, אלימות, ניצול מחלת נפש, ניצול יחסי כפיפות או ניצול יחסי של מטופל ומטפל ועוד.

העונש על עבירת המעשה המגונה, הוא שבע שנות מאסר במקרים שמדובר בעבירה הנעשית בנסיבות המתוארות לעיל. מעשה מגונה הנעשה בנסיבות מחמירות, עומד על עשר שנות מאסר. מעשה מגונה הנעשה בקטין עד גיל 14, תוך ניצול יחסי מרות עומד על ארבע שנות מאסר, ומעשה מגונה הנעשה תוך ניצול יחסי מרות בעבודה עומד על שנתיים.

בדומה לעבירת האונס, ברבים מהתיקים הפלילים הנדונים בבית המשפט, השאלה העולה לעיתים תכופות היא שאלת ההסכמה. לעיתים, עבירה של מעשה מגונה יכולה לעשות לכאורה בהסכמה עד שלב מסוים, אך ברגע שהקורבן מבקש להפסיק, אז תמה ההסכמה, ואם המעשה נמשך בעצם, אז מרגע זה מדובר במעשה מגונה (או אונס לפי העניין). ככלל, הסכמה היא בהחלט דבר שנתון לפרשנות בהתאם לנסיבות התיק, אך פסיקת בתי המשפט ברורה ונחרצת, לא הוא לא, וכאשר יש ספק, אז אין ספק.

דוגמאות לעבירות של מעשה מגונה:

כאמור, פעולה מינית הנעשית לשם גירוי או ביזו או גירוי מיניים, עשויה להוות עבירה של ביצוע מעשה מגונה, ככל שהיא נעשית שלא בהסכמה חופשית. לדוגמא:

  1. אדם הנוגע בחזה של אישה, מבצע כלפיה מעשה מגונה, ככל שהיא מסרבת לכך. מדובר בפעולה ברורה של סיפוק מיני של העבריין, תוך ביזוי הקורבן.
  2. ליטוף של איבר מוצנע של גוף האישה או גופו של גבר, מהווה מעשה מגונה. גם זהו מעשה הנעשה לשם גירוי מיני, וביזוי מיני של הקורבן.
  3. לפיתת ישבן של גבר או אישה, הנעשה שלא בהסכמה, מהווה עבירה של מעשה מגונה. גם סיטואציה כזו, נעשית לשם סיפוק רצונו של העבריין, קרי: גירוי, וגם לשם ביזוי הקורבן.
  4. מורה המקיים יחסים אינטימיים עם תלמיד שטרם מלאו לו 18, אפילו אם לא יחסים מיניים הכוללים “חדירה”, מבצע עבירה של מעשה מגונה, היות והחוק אוסר על יחסים כגון אלו, שבהם קיים ניצול מרות.
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
מהו מעשה מגונה?, 5.0 out of 5 based on 5 ratings

השארת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *