25 אפר 2016
אפריל 25, 2016

מהי עתירת אסיר?

אין תגובות

אסירים אומנם ביצעו עבירות פליליות שבגינן הם משלמים את חובם לחברה. אותו חוב הוא עצם המאסר מאחורי סורג ובריח. עם זאת, אנו חיים במדינה דמוקרטית ולכל אדם יש זכויות ליבה בסיסיות, לרבות לאסירים בכלא. כדי לממש את זכויותיהם או במקרים שבהם זכויותיהם נפגעות, זכאים אסירים להגיש עתירות לבית המשפט בהליך מיוחד, אשר נקרא “עתירת אסיר”.

מתי אסיר יכול להגיש עתירה?

פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], תשל”ב-1971 (להלן: “הפקודה”) מסדירה את אופן הקמתם, וניהולם של בתי סוהר, וכן היא מסדירה את סמכויותיהן של רשויות הכלא בישראל. בין היתר, קובעת הפקודה את הזכות המוקנית לכל אסיר, להגיש עתירה בגין פגיעה בזכויותיו בין כותלי הכלא.

הפקודה קובעת כי אסיר יהיה רשאי להגיש עתירה נגד בית הסוהר או נגד המדינה, בכל עניין הנוגע “למאסרו או מעצרו”. עתירת אסיר יכולה להיות מוגשת ע”י האסיר עצמו, אך היא יכולה להיות מוגשת גם ע”י בן משפחה מדרגה ראשונה, או בן\בת זוג.

מתי נהוג להגיש עתירת אסיר?

אסירים נוטים להגיש עתירות רבות לבתי המשפט, במגוון מקרים, להלן דוגמאות, שבוודאי לא מהוות רשימה סגורה:

  • עתירות רבות מוגשות בשל אי הסכמת מפקד הכלא לאפשר לאסיר לצאת לחופשה. לרוב מדובר בעתירות שכיחות מאוד.
  • עתירות אסירים מוגשות במקרים שבהם נמנעת מהאסיר הזכות לקבל ביקורים בין כותלי הכלא.
  • בעבר הוגשה עתירה ע”י אסיר, שלא ניתנה לו זכות לקבל ספרים מקרובי משפחה.
  • עתירות אסירים רבות מוגשות נגד ענישה משמעתית שמוטלת על אסירים בגין עבירות משמעת בין כותלי הכלא.
  • לעיתים, מוגשות עתירות נגד מפקד הכלא, בגין מניעת אפשרות לתת לאסיר להשתלב בטיפול רפואי במסגרת בית הסוהר.
  • בדומה, מוגשות לעיתים עתירות בגין אי מתן אפשרות להשתלב במסגרת שיקומית בכלא, כמו לדוגמא: טיפול מונע אלימות, גמילה מהימורים, ועוד.
  • עתירות אסירים מוגשות לעיתים, נגד החלטות הנוגעות לשילוב אסיר בעבודה, במסגרת כותלי הכלא.
  • עתירות אסיר מוגשות לעיתים בגין אי מתן זכות התייחדות עם בן\בת הזוג.

הזכות להגיש עתירת אסיר היא פועל יוצא של גישה דמוקרטית וליברלית, הרואה בכבוד האדם כערך עליון, גם כאשר מדובר באדם שחטא, ועבר עבירות חמורות ביותר. אדם הוא אדם, באשר הוא אדם.

כיצד אסיר יכול להגיש עתירה?

עתירת אסיר מוגשת לבית המשפט המחוזי, במחוז שבו נמצא בית הסוהר הרלוונטי. לדוגמא, אם אסיר נמצא בכלא רמלה, העתירה תוגש לבית המשפט המחוזי “מרכז” אשר נמצא בעיר לוד. כמו כן, לרוב עתירות אסירים נדונות בפני שופט אחד, על אף שבסוגיות עקרוניות יכול בית המשפט לדון בעתירת אסיר בהרכב של שלושה שופטים.

העתירה אמורה להיות מוגשת בכתב, בשישה העתקים. את העתקים יש למסור גם למפקד האגף בו נמצא האסיר, וכן יש לצרף לעתירה תצהיר לאימות כל העובדות המוזכרות בה. מפקד האגף, הוא אשר יעביר את העתירה למנהל בית הכלא, אשר ידאג להגשת העתירה לבית המשפט. לעיתים, לאחר הגשת העתירה, יכול בית המשפט להורות למשיב (לרוב בית הכלא או בעל תפקיד בו) להשיב לעתירה בכתב.

במסגרת העתירה, על האסיר לשלם אגרה, ששיעורה נכון לכתיבת שורות אלו עומד על 75 ₪, עם זאת, ככל שאין הפרוטה מצויה בכיסו של האסיר, ניתן להגיש יחד עם העתירה, בקשה “לפטור מאגרה”. בדרך כלל, ככל שלא מדובר בעתירת סרק, נוטים בתי המשפט לפטור אסירים מאגרה, מתוך הבנה שאסירים באופן טבעי מצויים בקושי כלכלי.

אסיר שעתירתו נדחתה, יכול להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון, בתוך חמישה עשר ימים מהיום שבו ניתנה ההחלטה בעתירתו.

האם אסיר יכול להיות זכאי לייצוג של עורך דין?

התשובה היא בחיוב, לא רק שאסיר יכול להיות מיוצג ע”י עורך דין, הוא גם יכול להיות מיוצג ע”י הסניגוריה הציבורית במקרים מסוימים. כמו כן, רצוי אפילו להיעזר בשירותיו של עורך דין במסגרת עתירת אסיר. עורך דין מיומן ובקיא בתחום, יוכל לבחון את סיכויי העתירה, ולהשפיע רבות על הצלחתה באמצעות הידע והניסיון שרכש.

מהן סמכויות בית המשפט בעתירת אסיר?

בית המשפט הדן בעתירה אסיר, יכול לקבל את העתירה, הוא יכול לדחותה, והוא גם יכול לתת צו ביניים עד לדיון בעתירה. הדיון בעתירה נערך בנוכחות האסיר ועורך דינו ככל שהוא מיוצג, ובנוכחות עורך דין מטעם המדינה.

לבית המשפט, הדן בעתירת האסיר, סמכות לדון בעתירה גם בין כותלי הכלא, בנסיבות מיוחדות. כמו לדוגמא: כאשר מצבו הבריאותי של האסיר לא מאפשר את העברתו לדיון בבית המשפט. עם זאת, יודגש כי לאסיר הזכות להיות נוכח בדיון בעתירתו.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
מהי עתירת אסיר?, 5.0 out of 5 based on 5 ratings

השארת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *