נכתב בשיתוף עם חוקי – מגזין משפטי ברשת

טקס הנישואין בהלכה היהודית כולל חתימה על “שטר כתובה”, שהוא למעשה “שטר קניין” שבמסגרתו הבעל מתחייב לשאת בתשלום כספי לאשתו (בבחינת פיצוי כספי), במידה ויתגרש ממנה. במעמד טקס הנישואין, על הבעל מוטלת חובה לחתום על שטר הכתובה ואף לציין את הסכום הכספי שישולם לאישה במקרה של גירושין.

אך מה הדין בנסיבות שבהן אדם מציין סכום כספי גבוה מאוד, אשר ביום פקודה אין ספק שהוא לא יוכל לעמוד בו? כמו כן, מהי כתובה? מה כדאי לדעת על כתובה ובמיוחד – ממה כדאי להיזהר, לקראת חתימה על שטר כתובה? על כך, במאמר שלהלן.

מהי בעצם “כתובה”?

במדינת ישראל, נישואין וגירושין בין יהודים (ובכלל, בין בני דתות שונות) מוסדרים בהתאם לדין הדתי-אישי שחל עליהם. חוק שיפוט בתי הדין הרבניים (נישואין וגירושין), התשי”ג-1953, קובע, כי נישואין וגירושין בין יהודים במדינת ישראל, “יערכו על פי דין תורה”. המשמעות היא, שגם טקס הנישואין וגם טקס הגירושין נערכים על פי ההלכה היהודית.

חלק מהטקס היהודי הנוגע למעמד הנישואין, כולל חובה המוטלת על הבעל לחתום על “שטר כתובה”, הכולל סכום כספי מוגדר מראש, שבו הבעל מתחייב לפצות את האישה, אם בני הזוג יתגרשו. הסיבה לכך היא, שגירושין על פי הדין הדתי, הם אקט שבו הבעל למעשה “מגרש” את אשתו. לכן, כדי לשמור על האישה ולהבטיח את הכנסתה וכלכלתה בעת גירושין ולמנוע ממנה מחסור, על הבעל לפצות את האישה בהתאם לסכום הכתובה.

כלומר, כתובה אינה רק “שטר קניין”, אלא חוזה בין הבעל לאישה. בהתאם לדיני החוזים, במידה ומתרחש אירוע מסוים המביא לביטול החוזה, חלה חובה לשאת בפיצויים. כך גם באשר לשטר הכתובה.

כאמור, במעמד הנישואין, על הבעל לחתום על שטר הכתובה וכן לציין את הסכום הכספי אשר ישולם לאישה בגירושין. סכום הכתובה אמור להיות סכום ריאלי, אך לא פעם גברים רבים נוטים לנקוב בסכום פיצויים גבוה מאוד, אף חריג. אך כדאי להבהיר כבר עתה, כי כתובה היא הסכם משפטי לכל דבר ועניין ולאישה יש זכות לתבוע על פי הכתובה.

מהי המשמעות המשפטית של הכתובה בימינו?

לכתובה ישנה משמעות משפטית גם בימינו, במידה ומדובר בבני זוג יהודים אשר נישאו כדת משה וישראל. בעת גירושין, בעל עשוי למצוא את עצמו חייב לפצות את האישה בסכום הכתובה. כפי שציינו, בעלים רבים נוטים לציין סכומים כספיים מופרזים, לא פעם לשם השעשוע והראוותנות. אך במסגרת תביעת גירושין, סכום הכתובה עשוי בקלות להפוך לסכום בר מימוש.

חשוב להדגיש, כי פסיקת בתי הדין הרבניים במהלך השנים קבעה, כי סכום הכתובה צריך להיות סביר. כך שסכומים של מיליוני שקלים שנכתבו בכתובות שונות, נדחו ע”י בית הדין הרבני. אך סכומים של עשרות אלפי שקלים שנכתבו בכתובה, הוכרו ע”י בתי הדין הרבניים כסכומים ברי פיצוי. אגב, סכום הכתובה צמוד בדרך כלל למדד המחירים, במידה ובית הדין הרבני לא פסק אחרת.

הכתובה עצמה מורכבת משלושה חלקים. החלק הראשון הוא ה”כתובה”, שכוללת את סכום הפיצוי בזמן גירושין או פטירה. בהתאם להלכה היהודית, קיים סכום מינימום שלגביו הבעל צריך להתחייב בפיצוי הנקוב ב”זוזים” (כסף עתיק). החלק שני בכתובה מכונה “תוספת”, דהיינו: סכום שהבעל יכול לכלול בכתובה, שגם אותו יתחייב לשלם בעת גירושין. זהו למעשה סכום שהוא מעבר לסכום המינימאלי הקבוע בכתובה. החלק השלישי בכתובה מכונה “נדוניה”. נדוניה היא כינוי לכספים או לערכו של הרכוש, שמובא לנישואין ע”י האישה. בעת גירושין, הבעל מחויב להשיב לאישה את כל הנדוניה שהובאה לנישואין . זאת, ללא כל קשר לסכום הכתובה (המינימאלית) או התוספת (במידה והבעל התחייב בה).

כיצד ניתן להגיש תביעת כתובה?

הזכות להגיש תביעת כתובה שמורה לאישה והסמכות לדון בתביעות אלו, מוקנית לבית הדין הרבני. זאת, מכיוון שתביעות כתובה הן תביעות הנוגעות ל”ענייני נישואין וגירושין”. נעיר, כי תביעת כתובה לא בהכרח צריכה להיות מוגשת במקרי גירושין, אלא גם במקרים שבהם האישה היא אלמנה המבקשת את כתובתה מעיזבונו של בעלה.

לסיכום:

כדאי מאוד להימנע מלציין סכומים מופרזים במסגרת התוספת לכתובה, שכן הבעל עלול להיות מחויב בסכומים מופרזים אלו. מאידך, גם אם מבקשים להוסיף תשלום כספי במסגרת הכתובה, רצוי לבחור סכום כספי מידתי שניתן יהיה לעמוד בו ביום פקודה. מעבר לכך, כדי לבחון את זכויותיכם או זכויותיכן על פי הכתובה, יש לפנות לעורך דין מיומן בתחום הגירושין.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
מהי תביעת "כתובה", 5.0 out of 5 based on 5 ratings

השארת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *