02 יול 2018
יולי 2, 2018

מעצר צבאי

אין תגובות

על מנת להבין את הסוגייה המשפטית הנוגעת למעצר בעת שירות צבאי, או לחילופין, תחת פיקוד צבאי, יש להכיר את הדין ובכלל זה את מערכת המשפט הצבאית. ניהול משפט צבאי, בבית דין הצבאי, הוא למעשה ניהול הליך ייחודי וייעודי לצבא הגנה לישראל. כמו כן, מערכת המשפט הצבאית אמנם כפופה לעקרונותיו של המשפט האזרחי, אך מותאמת לצרכיו של הארגון ההיררכי, תחתיו פועלת. במאמר זה נסקור מהו חוק השיפוט הצבאי ונסביר על בתי הדין הצבאיים, הליך השיפוט הצבאי ומעצר צבאי.

מאמר זה מובא לנוחיותכם/ן, קוראים/ות יקרים/ות ואין לראותו כתחליף לייעוץ עם עורך דין צבאי.

חוק שיפוט צבאי:

החוק המסדיר את קיומה של מערכת המשפט הצבאית ונותן סמכות לגופים שבה, הינו חוק שיפוט צבאי, התשט”ו–1955 (להלן: “חוק השיפוט הצבאי”). חוק זה חל על כל מי שמנוי בסעיף 2 לחוק השיפוט הצבאי, כדלקמן: חייל בשירות סדיר או מילואים, מתנדב במילואים, מי שעבר עבירה בהיותו חייל (בהתאם לסייגים האמורים בסעיף 6 לחוק השיפוט הצבאי), מי שנמסר לו נשק מטעם הצבא, מי שנתון במשמורת הצבא או עובד בצבא – הגדרה הכוללת בתוכה את אוכלוסיית האסירים הצבאיים, עובדים בשירות הצבא, במפעליו ובשליחותו, שבויי מלחמה ואנשי מילואים שאינם בשירות (זאת בשים לב לסייגים האמורים בסעיף 11 לחוק השיפוט הצבאי(.

בתי הדין הצבאיים:

מערכת המשפט הצבאית כוללת בתוכה שש ערכאות עיקריות, בהן יידונו האמורים לעיל (המנויים בחוק השיפוט הצבאי), בהתאם לכפיפותם לחוק השיפוט הצבאי, כדלקמן:

בית הדין הצבאי המחוזי – הערכאה הראשונה במערכת המשפט הצבאית. זוהי ערכאה המקבילה לבית משפט שלום במערכת המשפט האזרחית. סמכות בית הדין הצבאי המחוזי, הינה בתחומי עניין הנוגעים לשפיטה של כל חייל שדרגתו פחותה מדרגת סגן אלוף.

בית דין צבאי מיוחד – מדובר בערכאה משלימה לבית הדין הצבאי המחוזי, המקבילה לערכאה האזרחית – בית המשפט המחוזי. כאן ניתנת הסמכות לשפוט חיילים אשר דרגתם מעל דרגת סגן אלוף וגם במקרים שבהם העונש על העבירה הנשפטת, עומד על עונש מיתה.

בית דין צבאי לערעורים – זוהי ערכאה המקבילה במשפט האזרחי לבית משפט העליון. ערעורים בדבר החלטות של כל אחת מהערכאות המצוינות לעיל, יובאו בפני בית דין זה.

ערכאות נוספות ייחודיות לתחום, הן: בית הדין הצבאי הימי, בית הדין הצבאי לתעבורה ובית דין שדה.

הליך השיפוט הצבאי:

הליך השיפוט הצבאי מתחיל במשטרה הצבאית החוקרת, שהיא גוף מקביל למשטרת ישראל, כגוף אכיפה במערכת הצבאית. יחידה זו אמונה על חקר אירועים שבהם קיים חשד לביצוע עבירה צבאית. החשד יובא או על ידי תלונה או כאשר יפתחו בחקירה עצמאית. כאשר מתגבש חשד בגוף זה ומצטברות ראיות, יועבר התיק לפרקליטות הצבאית, שם יוחלט אם יוגש כתב אישום או לאו.

החלטה זו תתקבל על סמך הראיות המובאות על ידי המשטרה הצבאית החוקרת ולפי המלצתה. כאשר יוגש כתב אישום, ינוהל ההליך המשפט הצבאי. זהו הליך הטומן בחובו הליך פלילי ויש לו ענישה בעלת השלכות לטווח הקצר (כלומר, בעת השירות) ואף לטווח הארוך, לאחר השירות ובמהלך חייו של הנאשם. יש להכיר, כי קיים גם הליך נזיקי בבית המשפט הצבאי, זאת כאשר מדובר באובדן או נזק לרכוש יקר.

מעצר צבאי:

אם יורה על כך בית הדין הצבאי, ייענש הנאשם עד לכדי מאסר. זאת במעצר צבאי, באחד משלושה בסיסי מעצר, כלומר פלוגות מאסר והם: כלא 6, כלא 4 וכלא 400 (ממוקם בתוך כלא 4 שבצריפין). במהלך השהות בכלא, החייל הנעצר ינותק מהסביבה, בדומה למעצר בכלא אזרחי, יהיה כפוף ללוח הזמנים של הכלא ויבצע את המוטל עליו, בהתאם למטלות הניתנות בכלא ולעיתים מחוצה לו). הכלוא יוכל ליהנות מביקורים של משפחתו בהתאם לנסיבות כליאתו ולזמן שניתן לו לשהות בכלא על ידי בית המשפט הצבאי.

סיכום:

מערכת המשפט הצבאי, מצריכה הכרה ובקיאות בחוק השיפוט הצבאי, ניהול הליך המשפט והנסיבות המקלות בהתאם לביצוע העבירות. אם יש נגדך חשד לביצוע עבירה, מומלץ להיעזר ולהסתייע בעורך דין לענייני צבא. זה יוכל לכוונך החל משלב בחקירה, ניהול ההליך המשפט ועד מתחם הענישה וניסיון להקל בעונש. בחירת עורך דין צבאי, תעשה על ידי בחינת מקצועיותו בתחום שבו הנך נאשם/ת וניסיונו במערכת המשפט הצבאית.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
מעצר צבאי, 5.0 out of 5 based on 5 ratings

השארת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *