06 יול 2017
יולי 6, 2017

צו קיום צוואה

אין תגובות

צו קיום צוואה, הוא תוצאה של מספר שלבים: השלב הראשון, הוא עריכת צוואה על ידי אדם בעודו בחיים. השלב השני, הוא מותו של אותו אדם. השלב השלישי, הוא מימוש הוראות הצוואה, כאשר המימוש – יכול להיעשות רק לפי צו של רשם הירושה. במאמר זה נסביר מה הדין לגבי צוואות וירושות ככלל. לאחר מכן נסביר מהי צוואה וכיצד ניתן לערוך צוואה. במקביל, נסביר גם כיצד מממשים צוואה וכל זאת לידיעתכן/ם ונוחיותכן/ם, הגולשים והגולשות, כדלקמן:

דיני הירושות והצוואות

במדינת ישראל, הדין המסדיר את דיני הירושות והצוואות, קבוע בחוק הנקרא “חוק הירושה, התשכ”ה – 1965” (להלן: “חוק הירושה”). חוק הירושה קובע דינים רבים הנוגעים לדיני הירושות והצוואות, לדוגמא – מי רשאי להוריש, מי רשאי לרשת, מהי צוואה, כיצד ניתן לערוך צוואה ומה הדין בהיעדרה של צוואה. עוד מסדיר חוק הירושה, מה הדין באשר למימוש ירושה בהיעדרה של צוואה וכן כיצד ניתן לקבל צו קיום צוואה. חוק הירושה גם מסדיר את סמכויות בית המשפט לענייני משפחה בכל הנוגע לירושות וצוואות וכן את סמכותו של רשם הירושה.

מהי ירושה?

חוק הירושה קובע כי בעת מותו של אדם, יורשיו יהיו היורשים לפי חוק או היורשים לפי צוואה. הירושה, היא בעצם העיזבון – כלומר, מסת הנכס שאותם הותיר המנוח, לבני משפחתו או יורשיו. כל אדם רשאי לרשת אדם אחר, לרבות תאגיד. עם זאת, חוק הירושה קובע מספר מקרים שבהם לא ניתן יהיה לרשת אדם אחר. לדוגמא – כאשר היורש הוא אדם שניסה להתנקש בחיי המנוח או הצליח לעשות כן. עוד קובע חוק הירושה, כי אדם אשר ניסה להשמיד את צוואת המנוח, לא יהיה זכאי לרשת אותו. מנגד, כל אדם רשאי להוריש את עיזבונו, אלא אם נשללה כשרותו על ידי צו של בית משפט.

מה ההבדל בין ירושה לפי דין לבין צוואה?

כפי שתיארנו, חוק הירושה קובע כי רשאים לרשת אדם, או על פי צוואה, או על פי ירושה כדין. כלומר, חוק הירושה בסעיף 10, קובע כי אם אדם נפטר, אך לא הותיר אחריו צוואה, אזי יורשיו יהיו ילדיו ובן או בת זוגו בחייו. כל אחד מהצדדים ייהנה ממחצית עזבונו של המנוח. כלומר, אם למנוח יש שלושה ילדים, אזי הם יחדיו ייהנו ממחצית עיזבונו, כאשר בת זוגו בחייו, תהנה מהמחצית השנייה. למעשה, ירושה על פי דין, היא ברירת המחדל החוקית בחוק הירושה. עם זאת, על ברירת המחדל החוקית, ניתן להתנות, באמצעות עריכת צוואה כחוק. על כך – בחלק הבא.

מהי צוואה?

צוואה היא מסמך משפטי, שתכליתו לצוות לצדדים שלישיים, מה ייעשה ברכוש של המנוח אשר ערך את הצוואה. כדי שצוואה תוכר בתור צוואה מחייבת, יש לערוך אותה לפי הכללים שנקבעו בחוק הירושה. בין היתר, צוואה חייבת להיות ערוכה על ידי המצווה ולא על ידי צד שלישי. כמו כן, צוואה שכלולה בה הוראה שקובעת כי לא ניתן יהיה לבטלה, הרי שלסעיף זה לא יהיה כל תוקף. מעבר לכך, נדגיש כי צוואה אפשר לשנות תמיד, בכל שלב בחיים.

חוק הירושה מונה ארבעה סוגים של צוואות. הבה נסביר על כל אחד מהסוגים –

צוואה בכתב – צוואה בכתב היא הצוואה הקלה ביותר להכנה ובהתאמה גם השכיחה ביותר. מדובר בצוואה שנערכת בכתב, כוללת את תאריך עריכתה וכן את חתימת המצווה.

צוואה בפני עדים – גם צוואה הנערכת בפני עדים, היא צוואה מאוד שכיחה. היא זהה לחלוטין לצוואה הנערכת בכתב, למעט העובדה שהיא נערכת בפני שני עדים, אשר חתימתם מופיעה על הצוואה.

צוואה בפני רשות – צוואה בפני רשות היא צוואה שנערכת בפני רשם הירושה או בית המשפט. היא נמסרת לגורם השיפוטי או שהמצווה מקריא אותה לפרוטוקול.

צוואה בעל פה – צוואה בעל פה היא צוואת “שכיב מרע” והיא יכולה להימסר רק על ידי אדם גוסס, שמאמין שיאבד את חייו בזמן הקרוב. בנוסף, עליה להיערך בפני שני עדים, כאשר על שני העדים לתעד בזיכרון דברים את דבריו של המצווה ולמסור את זיכרון הדברים לרשם הירושה. במידה והמצווה לא נפטר בתוך חודש מרגע מסירת הצוואה, הרי שזו תתבטל באופן אוטומטי.

כיצד מממשים צוואה?

כדי לממש את הוראות הצוואה, יש להגיש לרשם הירושה, בקשה לקבלת צו קיום צוואה. יש להגיש בקשה זו בכתב ולפרסם את עצם הגשתה בעיתונות היומית. זאת, לשם מתן אפשרות לצדדים שלישיים להביע התנגדות לקיומה של הצוואה. במידה ולא מוגשת התנגדות, אזי יינתן צו קיום צוואה. במידה ומוגשת התנגדות, אזי הדיון בהתנגדות יועבר לבית המשפט לענייני משפחה.

מעבר לכך, בכל עניין הנוגע לצוואות וירושות, כדאי מאוד לפנות לעורך דין משפחה בעל ניסיון בתחום.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
צו קיום צוואה, 5.0 out of 5 based on 5 ratings

השארת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *