03 פבר 2017
פברואר 3, 2017

רישום פלילי

אין תגובות

רישום פלילי הוא רישום אינפורמטיבי שכולל גם עבירות פליליות שבהן אדם הורשע וגם עונשים שנגזרו על אדם שהורשע בפלילים. לצערנו, רישום פלילי לעיתים מלווה אנשים לשנים רבות ולמעשה פוגע בהם, הן בפרנסה והן מבחינת החיים האישיים. בנוסף, רישום פלילי מטיל קלון על אנשים, זמן רב לאחר שמילאו את חובתם לחברה.

משום שרישום פלילי נושא עמו קלון לשנים רבות, אזי הדין כולל מספר חריגים וקווים מנחים, הן לאופן השימוש המותר ברישום הפלילי והן למחיקתו והתיישנותו והכל כפי שנפרט במאמר שלהלן, שחיברנו לנוחיות הגולשים והגולשות.

מה מכיל הרישום הפלילי?

הדין הרלוונטי בכל הנוגע לרישום פלילי, מוגדר בחוק הנקרא “חוק המרשם הפלילי, תשמ”א-1981” (להלן: “חוק המרשם הפלילי”). חוק המרשם הפלילי קובע אילו סוגים של מידע יוזכרו במרשם הפלילי. כמו כן, חוק המרשם הפלילי קובע אילו גופים יהיו רשאים לעיין במרשם הפלילי ובאילו נסיבות. עוד קובע חוק המרשם הפלילי מועדים להתיישנות המרשם הפלילי (כלומר: התיישנות של עבירה) וכן מתי יימחק רישום פלילי.

בהתאם לחוק המרשם הפלילי, משטרת ישראל אמונה על ניהולו של המרשם הפלילי. כמו כן, במסגרת חוק המרשם הפלילי נקבע כי המידע אשר יופיע במסגרת המרשם, יהיה כדלקמן: אילו הרשעות ואילו עונשים הוטלו על אדם מסוים, שיש לו רישום פלילי.

כמו כן, בהתאם לחוק המרשם הפלילי, במסגרת הרישום יופיע רישום של עבירות מסוג עוון (כלומר: עבירה שהעונש בגינה גבוה מ-3 חודשים אך לא יותר מ-3 שנים) וכן בעבירות מסוג פשע (דהיינו: עבירות שהעונש בגינן גבוה מ-3 שנים). עוד קובע חוק המרשם הפלילי, כי במסגרת המרשם יופיעו גם צווים שנוגעים לכשירותו או לאי כשירותו של נאשם לעמוד לדין. דהיינו: במידה ובית המשפט קבע כי אדם אינו כשיר לעמוד לדין, הרי שמידע זה יימצא ברישום הפלילי.

במסגרת הרישום הפלילי, קיים גם מידע הנוגע לקטינים, כלומר: עבירות פליליות שנעשו ע”י אדם בעודו קטין, לרבות החלטות של בית המשפט לנוער, כמו למשל: אי הרשעה, עונשים שהוטלו ועוד.

אילו השלכות יש לרישום פלילי?

רישום פלילי נושא בחובו השלכות קשות, שכן הוא מעין משא שאדם נושא על גבו גם מספר שנים לאחר שמילא את חובו לחברה (דהיינו: ריצה את עונשו). ישנם אנשים שיש להם עבר פלילי כבד וחיי עבריינות אינם זרים להם. רישום פלילי לא בהכרח פוגע באנשים אלו. אך שונה הדבר, כאשר מדובר באדם שבגיל צעיר חטא בעבירה פלילית לא חמורה. במקרים כאלו, ייתכן שמדובר באדם נורמאטיבי אשר ביצע עבירה ברגע של טעות או חולשה, אשר תלווה אותו עוד שנים רבות. אנשים מסוג זה עשויים למצוא את עצמם מנועים מלעסוק במקצועות מסוימים, כמו רפואה, עריכת דין, עבודה בשירות המדינה, פסיכולוגיה ועוד. כך שישנם מקרים שבהם רישום פלילי עשוי להיות עונש כבד יותר מאשר לשלם קנס מסוים, או אף לשבת מספר חודשים מאחורי סורג ובריח.

מי יכול לעיין במרשם הפלילי?

חוק המרשם הפלילי קובע כי המרשם יהיה חסוי, למעט לטובת מספר גופים, כמו אגף מודיעין בצה”ל, משטרה, שירות הביטחון הכללי והמשטרה הצבאית.

מתי רישום פלילי מתיישן?

חוק המרשם הפלילי מגדיר מספר תקופות ומספר עבירות, בכל הנוגע לסיווג ההתיישנות. אם מדובר בעבירה שהעונש בגינה לא עלה על שנת מאסר, אזי העבירה תתיישן לאחר 7 שנים. אם העונש שהוטל לא עולה על 5 שנים, אזי העבירה תתיישן לאחר ריצוי תקופת המאסר ו-10 שנים נוספות. אם העונש גבוה מ-5 שנים, אזי העבירה תתיישן לאחר ריצוי המאסר כפול התקופה שבה ישב אדם במאסר. אם לא נקבע עונש מאסר, אזי הרישום מתיישן לאחר 7 שנים.

מתי אפשר למחוק רישום פלילי?

סעיף 16 לחוק המרשם הפלילי קובע כי לאחר 10 שנים מהמועד שעבירה פלילית מתיישנת (בהתאם לקווים המנחים שהצגנו לעיל), אזי גם העבירה נמחקת. המשמעות של מחיקת הרישום הפלילי היא, שהוא אינו קיים יותר, דהיינו: כאילו לא היה מעולם.

רישום פלילי אפשר למחוק בשתי דרכים. הדרך האחת היא: להגיש בקשת חנינה לנשיא המדינה. לאחרון יש סמכות להורות על מחיקת רישום פלילי, לחנון אדם שביצע עבירה ואף לקצר את תקופת ההתיישנות. מאידך, אפשר גם לפנות למשטרה אחרי 10 שנים מיום ביצוע עבירה, בבקשה מיוחדת לביטול הרישום הפלילי. הביטול ייעשה בהתאם לשיקול דעתו של הקצין הממונה. לשם כל אלו, מומלץ לפנות לעורך דין פלילי מיומן.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
רישום פלילי, 5.0 out of 5 based on 5 ratings

השארת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *