08 מרץ 2017
מרץ 8, 2017

תביעת לשון הרע

אין תגובות

נכתב בשיתוף משרד עורכת דין חגית הלוי

שמנו הטוב הוא אחד הנכסים החשובים ביותר שיש לנו. כאשר שמנו הטוב נפגע, העסק שלנו עשוי להיפגע, משפחתנו עשויה להיפגע וגם אנו יכולים להיפגע. למעשה, שמירה על שמנו הטוב היא מאבק יום-יומי. אך מהו הדין, כאשר פוגעים בשמנו הטוב? מהם הכלים הטובים ביותר העומדים לרשותנו? על כך, במאמר שלהלן.

מהו חוק איסור לשון הרע?

הכלי הטוב ביותר שעומד לרשותנו, כאשר פוגעים בשמנו הטוב, הוא “חוק איסור לשון הרע”, התשכ”ה- 1965. רבים אינם יודעים זאת, אך חוק זה אינו רק חוק “אזרחי”, אלא גם חוק “פלילי”. כלומר, ניתן להגיש כתב אישום פלילי, כלפי אדם שנקט בלשון הרע כלפי אדם אחר. חוק איסור לשון הרע הוא גם חוק אזרחי, המגדיר מהי “לשון הרע” ומהן התרופות האזרחיות העומדות לאדם, אשר נפגע כתוצאה מלשון הרע. בנוסף, חוק איסור לשון הרע מגדיר מהן טענות ההגנה, שאדם שנתבע בגין הוצאת לשון הרע, יוכל לטעון בפני בית המשפט.

מהי לשון הרע?

על מנת לבסס עילת תביעה מכוח חוק איסור לשון הרע, יש צורך בהוכחת 3 רכיבים בסיסיים:

הרכיב הראשון הוא, כי אכן פורסם דבר לשון הרע, כהגדרתו בחוק. הרכיב השני הוא רכיב הפרסום. הרכיב השלישי הוא, כי אמירת לשון הרע נעשתה כלפי אדם נוסף ולא ישירות כלפי הנפגע, כפי שנסביר להלן.

הרכיב הראשון: חוק איסור לשון הרע קובע, כי “לשון הרע” כלפי אדם, היא פרסום שעשוי להשפיל אדם בעיני הבריות או להפכו למטרה לשנאה, לעג או בוז. כמו כן, לשון הרע היא פרסום שעשוי לבזות אדם בשל התנהגות, תכונה או מעשה שביצע וכן לפגוע במשלח ידו, פרנסתו, עסקו או כל משרה ציבורית שבה הוא מכהן. לשון הרע היא גם פרסום אשר עשוי לבזות אדם על רקע מוצא, גזע, מין, דת, מקום מגורים, נטייה מינית, מוגבלות פיזית או שכלית.

הרכיב השני שאותו יש להוכיח במסגרת תביעת לשון הרע הוא, כי דבר הלשון הרע פורסם. פרסום מוגדר בתור דפוס, ציור, דמות, תנועה, צליל וכן פרסום במסגרת הרשת החברתית.

הרכיב השלישי הנדרש, הוא כי הפרסום אכן היה מיועד לאדם נוסף, מלבד הנפגע. כלומר, אמירה של אדם אחד כלפי רעהו, ללא נוכחותם של אנשים נוספים, אינה יוצרת עילת תביעה מכוח חוק איסור לשון הרע. אך אמירה זהה כלפי אדם, כאשר נוכח במקום אדם נוסף, אכן יוצרת עילת תביעה, מכוח חוק איסור לשון הרע.

מה הדין, כאשר הלשון הרע מופנית לתאגיד או ציבור?

חוק איסור לשון הרע מגדיר אדם גם בתור “תאגיד”. כלומר, תאגיד רשאי להגיש תביעת לשון הרע, כמו כל אדם.

מנגד, כאשר מדובר בלשון הרע המופנית לציבור כולל (לדוגמא: בעלי גוון עור מסוים או ציבור בעל נטייה מינית מסוימת), אזי קובע חוק איסור לשון הרע, כי דין לשון הרע כלפי ציבור, זהה לאמירת לשון הרע כלפי תאגיד. עם זאת, כאשר מדובר בציבור, לא תעמוד לאותו ציבור עילת תביעה אזרחית כלפי מי שהוציא את הלשון הרע. התרופה היחידה שעומדת לאותו הציבור, היא לפנות ליועץ המשפטי לממשלה, בבקשה להגיש נגד אותו אדם כתב אישום פלילי.

מהן טענות ההגנה הקבועות בחוק איסור לשון הרע?

אדם אשר נתבע בגין “לשון הרע”, רשאי לטעון 3 טענות הגנה, שכל אחת מהן שייכת למישור משפטי ועובדתי שונה. נסביר:

הטענה הראשונה מתייחסת לסיטואציה, שבה הפרסום הוא פרסום מותר. בנסיבות כאלו, אין זה משנה האם מדובר בלשון הרע או לאו, אלא בשאלה המשפטית, האם הפרסום היה מותר. דוגמא לפרסומים מותרים הם: פרסומים ממשלתיים, פרסום הנעשה ע”י מבקש המדינה, פרסום הנעשה ע”י שופט או דיין, פרסום ע”י וועדת חקירה ועוד.

הטענה השנייה היא: טענה הנקראת “אמת אמרתי”. במקרה כזה, במידה והנתבע מוכיח כי הלשון הרע שלכאורה נאמרה, היא “אמת”, אזי עשוי הנתבע להיות פטור מחבות כלפי התובע. אך כאן, בית המשפט אכן צריך “לצלול” לנבכי המחלוקת העובדתית בין הצדדים ולהכריע, האם הדברים אכן “נכונים או לאו”. כמו כן, תנאי בלעדי לצורך הוכחת “אמת בפרסום” הוא, כי אכן היה “עניין ציבורי” בפרסום.

טענת ההגנה השלישית היא: טענה של “פרסום בתום לב”. כלומר, על הנתבע להוכיח, שגם אם הייתה לשון הרע בפרסום, עדיין מדובר בפרסום בתום לב, בהתאם לקווים המנחים הקבועים בחוק איסור לשון הרע. לדוגמא: הבעת דעה, חוסר מודעות לגבי הנסיבות שבפרסום, ביקורת ספרותית, הגשת תלונה, תיאור של דין וחשבון ועוד. במקרים כאלו, אפילו אם נאמרה לשון הרע, עדיין עשוי הנתבע להיות פטור מחבות ובלבד שאכן נהג בתום לב.

אילו פיצויים ניתן לקבל, מכוח חוק איסור לשון הרע?

חוק איסור לשון הרע קובע, כי אדם אשר נפגע כתוצאה מלשון הרע, רשאי להגיש תביעה אזרחית ולהיות פטור מ”הוכחת נזק”. כלומר, על הניזוק להוכיח רק כי אכן נאמרה לשון הרע, בהתאם להגדרתה בחוק. במידה והנתבע אינו מצליח להוכיח, כי עומדת לו טענת הגנה, אזי התובע יזכה בתביעתו. עם זאת, במקרים אלו, סך הפיצוי מוגבל עד לסכום של 50,000 ₪. מנגד, עדיין ניתן להגיש תביעת לשון הרע בסכומים גבוהים בהרבה, אך על התובע מוטלת החובה, להוכיח את נזקיו.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
תביעת לשון הרע, 5.0 out of 5 based on 5 ratings

השארת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *