בדומה לחיילים בשירות צבאי (סדיר או קבע), גם על אזרחים עובדי צה”ל חלים דינים פליליים ומשמעתיים בהתאם לחוקי הצבא, על אף שלאזרחים עובדי צה”ל, מעמד מיוחד, שכן בסופו של דבר הם אזרחים, ולא חיילים. מהם אותם דינים? אילו הוראות עונשיות חלות על אזרח עובד צה”ל ואילו לא? על כך במאמר הבא.

מעמדו של אזרח עובד צה”ל:

אזרחים עובדי צה”ל הם אנשים שעובדים במתקני הצבא במגוון תפקידים, כגון: אנשי מחשוב, תחזוקה, נהגים ועוד. בכל הנוגע לתנאי העסקתם, קיים הסכם קיבוצי המסדיר את זכויותיהם, כמו לשל את: דמי פנסיה, ימי חופשה, ועוד. לרוב הם גם מועסקים בחוזה אישי. בנוסף, אזרחים עובדי צה”ל חבים בחלק ניכר מהחובות המוטלות על חיילים, לדוגמא: הם מחויבים בעריכת בדיקות רפואיות, במילוי אחר נהלי עבודה, ונהלי יחידה, ועוד.

הדין המשמעתי והפלילי בצה”ל:

למערכת הצבאית, דין פלילי ודין משמעתי, שעוסק גם הוא בעבירות פליליות לעיתים. הדין הצבאי הפלילי מוסדר בחוק השיפוט הצבאי, תשט”ו- 1955. הדין המשמעתי מוגדר גם הוא בחוק השיפוט הצבאי ובפקודות מטכ”ל.

חוק השיפוט הצבאי מונה שורה ארוכה של עבירות שהן פליליות, אך הן במהותן עבירות “צבאיות”, כמו לדוגמא: סיוע לאויב וסיוע בזמן לחימה, שירות בכוחות אויב לאחר לכידה בשבי, התנהגות מחפירה בקשר לפעולות צבאיות, מרידה, אלימות כלפי מפקד צבאי, אלימות כלפי חייל, התנגדות לביצוע פעולה חוקית, התעללות בחייל, הוצאת נשק מרשות הצבא, אי שמירה על רכוש צבאי, שימוש בלתי חוקי בנשק, ביצוע טיסה אסורה, הפרעה לשוטר צבאי. כמובן שהרשימה עוד ארוכה.

יש להדגיש כי ישנן עבירות פליליות הנעשות במסגרת הצבא, שבגינן ניתן להעמיד לחלופין לדין משמעתי, ולא לדין פלילי בהכרח, אך זאת כאשר מדובר בעבירה שדינה לא עולה על שלוש שנות מאסר.

מתי אפשר להעמיד לדין צבאי – פלילי אזרחים עובדי צה”ל?

בכל הנוגע לתחולת הדין הפלילי על אזרחים עובדי צה”ל קובע סעיף 8 לחוק השיפוט הצבאי כי הוא יחול על כל אדם הנמצא במשמורת הצבא, או אדם העובד בשירות הצבא או במפעל שמשרת את הצבא, וכן גם על מי שעובד בשליחות הצבא. אזרחים עובדי צה”ל הם אנשים העובדים בשירות הצבא, ועל כך אין בעצם עוררין.

ככלל אין סתירה בין הדין הפלילי האזרחי לדין הפלילי הצבאי, שכן סעיף 13 לחוק השיפוט הצבאי קובע כי אומנם בית הדין הצבאי יכול לדון באישום נגד חייל שביצע עבירה פלילית, אך אין בכך כדי לפגוע בסמכותו של בית משפט אזרחי לשפוט את אותו החייל, ככל שמדובר בעבירה שהיא גם אסורה על פי הדין הפלילי האזרחי. כך שאזרח עובד צה”ל, בדומה לחיילים, יכול לעמוד לדין גם במערכת בתי המשפט האזרחיים, וגם במערכת בתי הדין הצבאיים בהתאם. בנוסף, גם ההגנות שחלות על חיילים מכוח חוק השיפוט הצבאי, חלות גם על אזרחים עובדי צה”ל. לדוגמא: לכל עבירה פלילית- צבאית יש תקופת התיישנות שקבועה בחוק בהתאם לסעיף 41 לחוק השיפוט הצבאי.

באשר לאזרחים עובדי צה”ל, ישנן עבירות פליליות שבגינן לא ניתן להעמידם לדין, כגון: עבירות בגידה בזמן לחימה, עבירות של אי ביצוע פעולה חוקית, התעללות במסגרת צבאית, חריגה מסמכות, התגייסות לצבא ושחרור מהצבא במרמה, התנהגות שאינה הולמת או התנהגות מבישה, הפרעה או אי סיוע לשוטר צבאי במהלך תפקיד.

מכאן, אזרחים עובדי צה”ל יכולים לעמוד לדין בפני בית דין צבאי בגין עבירות פליליות הנעשות במסגרת צבאית, למעט בעבירות המצוינות לעיל.

תחולת הדין המשמעתי על אזרחים עובדי צה”ל:

באשר לדין משמעתי, המצב מעט מורכב יותר. כאמור, חוק השיפוט הצבאי מגדיר אזרחים עובדי צה”ל, בתור חיילים להלכה, לכל דבר ועניין בכל הנוגע לתחולת הדין הפלילי והמשמעתי לגביהם. עם זאת, באשר לדין המשמעתי, קיימת גם פקודת מטכ”ל משנת 2010 (מדובר בפקודת מטכ”ל מספר 33.0302) הקובעת כי מי שהוא אזרח עובד צה”ל או עובד בשירות צה”ל, יועמד לדין משמעתי רק בעבירות מסוימות, כדלקמן: עבירות תנועה הנעשות במסגרת הצבא, עבירות רשלנות הנעשות במסגרת צבאית, עבירות של אי שמירה על ציוד, כל עבירה שבגינה ניתן להגיש כתב אישום לבית דין צבאי, אך במקום הוגשה תלונה משמעתית. אגב, בניגוד לחיילים סדירים או בקבע, אזרח עובד צה”ל יעמוד לדין משמעתי רק בפני קצין שיפוט שדרגתו היא מעל סגן אלוף ומעלה.

האם אפשר להעמיד לדין אזרח עובד צה”ל לאחר השחרור?

בניגוד לחיילים סדירים או חיילי קבע, אזרח עובד צה”ל יוצא באופן מיידי מתחולת השיפוט הצבאי, ביום בו מסתיימת העסקתו בצבא.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
תחולת הדין הפלילי הצבאי על אזרחים עובדי צה"ל, 5.0 out of 5 based on 5 ratings

השארת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *