עבירות תקיפה

בדרך כלל, כאשר משתמשים במונח “עבירות תקיפה”, ההקשר המידי הוא עבירה שבמסגרתה נעשה שימוש באלימות פיזית כלפי אדם אחר. אך עבירת תקיפה לא בהכרח באה לידי ביטוי בהפעלת כוח פיזי על אדם אחר, אלא גם במגוון רחב של סוגי אלימות, החל מאלימות “קלאסית” כמו זו שהזכרנו ועד לעבירות מין, שוד, תקיפת עובדי ציבור, איומים ועוד. גם החוק הפלילי מגדיר מגוון רחב של עבירות תקיפה, אך במקביל, הוא מגדיר מספר רב של עבירות שהמונח “תקיפה” הוא חלק בלתי נפרד מהן.

במסגרת המאמר שלהלן, נרחיב את היריעה בכל הנוגע לעבירת תקיפה. נסביר מהי תקיפה ואילו עבירות תקיפה מוכרות וקלאסיות קיימות בחוק הפלילי. לאחר מכן נציג סקירה רחבה של מגוון עבירות, שהמונח תקיפה הוא חלק עיקרי בהן. לאחר כל אלו, נציג מספר עצות שימושיות שיכולות לסייע לאדם אשר נעצר ונחשד בעבירת תקיפה, על מגוון סוגיה.

נעיר כי המאמר שלהלן הוא מאמר כללי, שאין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי ספציפי. לשם קבלת ייעוץ משפטי מסוים, הנוגע לעניינכם האישי, ניתן לפנות למשרדנו ולתאם פגישת ייעוץ.

מהי תקיפה?

עבירת תקיפה מוסדרת בסעיפים 378-382 לחוק העונשין, תשל”ז-1977 (להלן: “חוק העונשין”). ההגדרה לעבירת התקיפה היא כדלקמן: “הפעלת כוח ללא הסכמתו של הזולת או גם כאשר הושגה הסכמה אך בתרמית תוך גם שימוש באור גז וכו’ נכלל בהפעלת הכוח”. זו ההגדרה הכללית של עבירה זו, בסעיף 378 לחוק העונשין. יחד עם זאת, בהתאם לחוק העונשין, קיימות מספר עבירות תקיפה, המתייחסות לנסיבות וחומרות שונות. הבה נשתמש בדוגמה לצורך המחשת דרגות חומרת העבירה: אם פלוני דוחף את אלמוני על רקע של המתנה בתור וכתוצאה מכך אלמוני אומנם נפגע אך לא נותר לו כל נזק גופני, אזי העונש שאליו חשוף אותו פלוני תוקף, עשוי להגיע למאסר של עד שנתיים לפי סעיף 379 לחוק. יחד עם זאת, נניח שלאלמוני נגרמה חבלה גופנית, כמו פנס בעין או שריטה או צלקת, אזי התוקף חשוף לעונש מאסר שעשוי להגיע עד 3 שנים וזאת בהתאם לסעיף 380 לחוק העונשין.

אם עבירת התקיפה נעשית בצוותא, כלומר, היא נעשית על ידי מספר אנשים כלפי אדם אחד, הרי שאז כבר מדובר בעבירה חמורה מאוד. לכן, העונש שהמבצעים צפויים לו במקרה כזה, עשוי להיות כפול מהעונש הקבוע לעבירת תקיפה קלאסית שלא הותירה חבלה גופנית. במידה ומדובר בתקיפה לפי סעיף 379, כלפי בן משפחה (גם ידוע בציבור מוגדר בתור בן משפחה), אזי עונשו של מבצע העבירה יהיה כפול.

ניקח דוגמא לשם המחשה: אדם תוקף את בת זוגו, אך זו לא נותרת עם נזק או מום גופני. במקרה זה, העונש שעשוי לקבל פלוני עשוי להגיע ל-4 שנות מאסר במקרה החמור. לעומת זאת, אם מדובר בתקיפה של בת זוג והתקיפה הותירה על בת הזוג סימני חבלה גופניים, אזי העונש יהיה חמור יותר ויוכל להגיע עד 6 שנות מאסר.

אילו סוגים של עבירות תקיפה קיימים?

עבירות מין על כל סוגיהן:

עבירות מין הן מהעבירות האלימות הקשות ביותר, אשר פוגעות בגוף האדם ובכבוד האדם והן עבירות לא מוסריות ואכזריות במיוחד. אי לכך, גם החוק הפלילי – בדמות חוק העונשין – ער לכך ומטיל עונשים חמורים מאוד במקרים כאלו. עם זאת, חשוב להבחין גם בין עבירות מין. חוק העונשין מונה 3 סוגים של עבירות מין: עבירת אונס שהיא העבירה החמורה ביותר ולמעשה גם עבירת המין הקלאסית וכן עבירת מעשה מגונה ועבירת מעשה סדום. כל העבירות הללו מנויות באותו פרק בחוק העונשין, הפרק העוסק בעבירות מין. דהיינו, בסעיף 345 לחוק העונשין – קבועה עבירת אונס, בסעיף 347 לחוק העונשין – קבועה עבירת מעשה סדום וכן בסעיף 348 לחוק העונשין – עבירת מעשה מגונה. הבה נסביר בהרחבה לגבי אותן עבירות, כדלקמן:

עבירת אונס:

כאמור, עבירה זו מוגדרת בסעיף 345 לחוק העונשין. בהתאם להוראות סעיף זה, החדרה של איבר מין או חפץ לאיבר מינה של האישה, מבלי שהאישה נתנה את הסכמתה החופשית, הרי שזהו מעשה אונס. לדוגמא, אדם אשר באלימות וכפייה מבצע אקט מיני כלפי האישה, עובר עבירה של אונס. בהתאם לסעיף 345, קיימות מספר אפשרויות לעבירת אונס, דהיינו לא רק בעילה בידיעה הנעשית בכפייה פיזית, מהווה עבירה של אונס.

למשל, בהתאם לחלופות בסעיף 345, גם התחזות לשם קיום יחסי מין, כאשר הצד השני לא יודע את הזהות האמתית של מבצע האקט, מהווה עבירת אונס. אונס יכול גם להיעשות בנסיבות שבהן האישה אינה יכולה לתפקד בנקודת זמן מסוימת בשל מחלה נפשית או מצב נפשי (לדוגמא, במקרה שמוחדר למשקה סם אונס הגורם להירדמות). דוגמא נוספת יכולה לבוא לידי ביטוי במקרה שבו מתבצעת עבירת אונס כלפי אישה שתויה בשל שתיית אלכוהול, באופן שלא מאפשר לה להביע התנגדות. גם אז לא קיימת הסכמה חופשית ולכן נסיבות כאלו יכולות להביא להעמדה לדין בגין עבירת אונס. העונש על עבירת אונס עומד כעיקרון על 16 שנות מאסר. עם זאת, אונס הנעשה בנסיבות מחמירות, כמו בצוותא על ידי מספר אנשים, או תוך הפעלת אלימות פיזית קשה, או תוך שימוש בנשק חם או קר, הרי שאז העונש בגין העבירה עשוי להגיע ל-20 שנות מאסר.

עבירת מעשה סדום:

ההגדרה החוקית לעבירת אונס מוגבלת לביצוע האקט כלפי נשים. לעומת זאת, עבירת מעשה סדום היא עבירה שמתייחסת לשני המינים. עבירת מעשה סדום מוגדרת בסעיף 347 לחוק העונשין. ההגדרה קובעת כי החדרה של חפץ או איבר מין לפי הטבעת, היא מעשה סדום. העונש על עבירת מעשה סדום זהה לעונש בגין עבירת אונס, דהיינו – 16 שנות מאסר. העונש על מעשה סדום הנעשה בנסיבות מחמירות, בהתאם לקווים המנחים במסגרת עבירת אונס, יעמוד על 20 שנות מאסר.

עבירת מעשה מגונה:

עבירת מעשה מגונה מוגדרת בסעיף 348 לחוק העונשין. מעשה מגונה הוא מעשה שנעשה לשם גירוי או ביזוי או סיפוק מיני. למשל, נגיעה באיבר מין מוצנע של אדם אחר, מהווה מעשה מגונה. נגיעה באיבר מוצנע מול אדם אחר, יכולה גם היא לקיים את יסודות העבירה המוזכרת. ישנם סוגים רבים של עבירות המוגדרות בתור מעשים מגונים, החל מביצוע מעשה מגונה באדם הכפוף למרותו של מבצע העבירה ועד לעבירות קלות יותר כמו עבירת “מעשה מגונה בפומבי”. ישנם סוגי עבירות מעשה מגונה, שהעונש בגינן עומד על 3 שנות מאסר ויש סוגי עבירות שהעונש בגינן אף עשוי לגדול ל-5 שנות מאסר ויותר.

תקיפת שוטרים

עבירה של תקיפת שוטרים מוגדרת בסעיף 273 לחוק העונשין. הכלל הוא כי תפקיד השוטרים לשמור על ביטחון החברה והאזרחים ולכן החוק הפלילי רואה בחומרה מעשים של תקיפת שוטרים, שהיא תקיפה המופנית כלפי שלטון החוק.

חוק העונשין קובע עונש מינימום בגין עבירה של תקיפת שוטרים, של מאסר בן חודש ימים. לעומת זאת, העונש המקסימאלי בגין עבירה זו עומד על 3 שנות מאסר. חשוב להדגיש שאם רוצים להאשים את התוקף על פי סעיף זה, יש להוכיח כי היה מודע לכך שתקף שוטר בעת מילוי תפקידו. כמו כן, נעיר כי לבית המשפט יש שיקול דעת האם לסטות גם מעונש מינימום הקבוע לעבירה זו.

סעיף 274 לחוק העונשין מגדיר מהי תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות. תקיפה זו מוגדרת בתור תקיפה שנעשית במטרה להכשיל את השוטר בתפקידו, או במקרה שבו התוקף מצויד בנשק חם או קר. תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות היא גם תקיפה הנעשית בצוותא על ידי יותר מ-2 אנשים. עונש המינימום על תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות הוא 3 חודשים והעונש המקסימאלי עשוי להגיע עד 5 שנות מאסר.

תקיפת עובד ציבור

סעיף 382 לחוק העונשין קובע כי עובד מדינה, לרבות פקיד או כל איש ציבור אשר מותקף במהלך תפקידו וכתוצאה מתפקידו, או כלשון החוק – בשל מילוי תפקידו, הרי שאז העונש שצפוי לתוקף, עשוי להגיע עד 3 שנות מאסר. במסגרת העבירה האמורה ישנן גם נסיבות מחמירות, אשר בהתקיימן העונש הקבוע לעבירה עשוי להגיע עד 5 שנות מאסר. דוגמא לנסיבות מחמירות: ניסיון להכשיל את עובד הציבור בתפקידו, או כאשר התוקף מצויד בנשק חם או קר, או כאשר התקיפה הייתה בצוותא.

עבירת איומים

זכותו של אדם שלא יאיימו על שלום גופו או רכושו. המחוקק רואה בעבירה זו עבירת אלימות לכל דבר ולכן העונש בגין עבירת האיומים אינו קל. לא זו בלבד, הרי שעצם העובדה כי איום פוטנציאלי המופנה לאדם אחר, עשוי בנקל להפוך לעבירת אלימות ממשית, גם היא עמדה לעיני המחוקק. עבירת איומים מוגדרת בסעיף 192 לחוק העונשין.

עבירת שוד

שוד הינה עבירה חמורה, שלפיה אדם משתמש באלימות או מאיים להשתמש באלימות נגד אדם אחר או רכושו, בכדי לגנוב משהו. אי לכך, העונש הקבוע לעבירת שוד עומד על מאסר של עד 14 שנים. במידה ועבירת שוד נעשית בנסיבות מחמירות, לדוגמא – אם המבצע משתמש בנשק חם או קר, או תוך שימוש באלימות חמורה או במקרה שבו חלילה אדם תמים נפגע במהלך ביצוע השוד, אזי העונש עומד על 20 שנות מאסר.

עבירת הריגה

עבירה זו מוגדרת בסעיף 298 לחוק העונשין. נסביר – עבירת ההריגה יכולה להתבצע כאשר אדם אחד גורם למותו של אדם אחר. בניגוד לעבירת רצח שעליה נסביר בהמשך, במסגרת עבירת ההריגה יש צורך להוכיח רק מודעות למעשה שגרם למותו של האחר וכן מעשה פיזי אשר בסופו של דבר גרם להריגה. בעבירת רצח, לעומת זאת, יש צורך להוכיח רכיבים רבים ומורכבים יותר. לכן, במקרים רבים קל יותר למדינה להעמיד לדין חשודים בגין הריגה, שקלה יותר להוכחה מאשר בגין רצח. לדוגמא, אדם שדוחף בשוגג אדם אחר וכתוצאה מהדחיפה הנדחף נפטר, הרי שיהיה קשה להוכיח ביצוע של רצח. לעומת זאת, יהיה פשוט מאוד להוכיח כי מדובר בעבירת הריגה. העונש על עבירת ההריגה עומד על 20 שנות מאסר.

עבירת רצח

עבירה זו מוגדרת בסעיף 300 לחוק העונשין. מדובר בעבירה החמורה ביותר שקיימת בחוק העונשין, אשר דינה מאסר עולם. רצח הוא נטילת חיי אדם לאחר תכנון וכוונה תחילה. ככלל, עבירת הרצח תמיד מלווה בתקיפה, בין אם מדובר בנשק חם או קר ובין אם מדובר באקט פיזי מתוכנן היטב, כמו חנק או הרעלה. לא פשוט להוכיח עבירת רצח בבית המשפט, שכן יש צורך להוכיח ביצוע של מעשה, הכנה מוקדמת לשם ביצוע אותו מעשה וכן תכנון מוקדם ועוד מספר רכיבים, אשר קצרה היריעה מלפרטם במאמר זה.

במידה ונעצרתי בחשד לביצוע עבירת תקיפה – מה כדאי לעשות?

חקירה פלילית אינה עניין של מה בכך, שכן היא עשויה להוביל לכתב אישום ובסוף הדרך להרשעה פלילית, רישום פלילי והחמור ביותר – גם למאסר מאחורי סורג ובריח. לצערנו יכולה להיווצר גם סיטואציה, שהמשטרה והתביעה יעמידו לדין אדם שלכאורה היה מעורב בעבירת תקיפה, אך לא בהכרח מהצד התוקף. בהתאם לניסיוננו כעורכי דין פליליים, נתקלנו במקרים שבהם אדם שהואשם בתקיפה – התברר לבסוף כי הוא המותקף ולא התוקף. לא פעם גם נתקלנו במקרים שבהם אדם שהואשם בתקיפה של שוטרים או עובדי ציבור, בעצם היה זה שהותקף באכזריות על ידי השוטרים. גם במקרים חמורים יותר, כמו בעבירות מין , נתקלנו במקרים שהחלו בקול צעקה, אך הסתיימו ללא הגשת כתב אישום.

לכן, אם נעצרתם בחשד לעבירת תקיפה, אל תקלו ראש ופעלו בהתאם לטיפים שנציג להלן:

הדבר החשוב ביותר הוא לפנות לעורך דין פלילי: דבר ראשון שיש לעשות הוא, להיוועץ עם עורך דין פלילי עוד בשלב הטרום חקירה. יש לשמור על שתיקה עד להגעתו של העורך דין ואף להימנע מלשתף פעולה עם חוקרי המשטרה בזמן ההמתנה. אל תשכחו, כי רק עורך דין פלילי יכול לסייע לכם לקראת החקירה ורק המלצה מוסמכת מעורך דין פלילי יכולה להיות ההבדל בין הגשת כתב אישום פלילי, לבין שחרור ממעצר לאחר החקירה. בתור עורכי דין פליליים, לא פעם אנו לצערנו נתקלים במקרים שבהם לקוחותינו פונים אלינו רק בדיעבד ולאחר שכבר הוגש נגדם כתב אישום. באותם מקרים אנו מזהים כיצד עצה מועילה מעורך דין פלילי, מספר דקות לפני החקירה, הייתה יכולה לשנות את כל מהלך החקירה ואולי גם למנוע הגשת כתב אישום.

לתעד סימני אלימות ולדרוש מיצוי של הליך החקירה: במידה ויש עליכם סימני אלימות, יש לבקש מחוקר המשטרה לתעד זאת בהקדם האפשרי. מהלך זה עשוי לשמש אתכם בהמשך הדרך, כאשר תבקשו להעלות טענת הגנה עצמית. יותר מכך, לא רק שעליכם לדאוג לתיעוד סימני האלימות שעל גופכם, עליכם לתת לשוטר החוקר את מירב הפרטים על עדים שהיו במקום האירוע, אשר אתם סבורים כי ראו את שקרה. כמו כן, חשוב ליידע את המשטרה על קיומן של מצלמות אבטחה במקום האירוע. אם אכן הותקפתם וביקשתם להתגונן, הרי שצילום שתיעד את האירוע, יוכל לחלץ אתכם מאימת הדין הפלילי. מצד שני, אם המשטרה לא תטרח להתבונן במצלמות במקום בסמוך לאירוע, הרי שאז מדובר במחדל חקירתי קשה, שיוכל לסייע לכם במהלך ההליך הפלילי.

לא להסס – לפנות למחלקה לחקירות שוטרים: במידה והשוטר מאשים אתכם בתקיפתו ונעצרתם בגין אותה אשמה, אזי יש לבקש לפנות למחלקה לחקירות שוטרים, אשר היא הגוף האמון על חקירת עבירות שוטרים. במקרה שבו נעצרתם בגין תקיפת שוטרים, ממצאי האירוע ייחקרו גם על ידי המחלקה לחקירות שוטרים כדי להסיר כל ספק. יחד עם זאת, חשוב לציין כי המחלקה לחקירות שוטרים לא מצטיינת בהגשת כתבי אישום ומקרים רבים שנחקרים אצלה נסגרים מסיבות שונות. לכן, חשוב מאוד גם לעקוב אחרי החקירה שנעשית שם ובעת הצורך אף לערער, במידה והוחלט על סגירת התיק.

להיזהר מתרגילי חקירה: במהלכה של חקירה פלילית מכל סוג, המשטרה נוהגת לערוך תרגילי חקירה. למונח תרגילי חקירה יש מתחם שלם, החל מהאפשרות לשחק את משחק “השוטר הטוב והשוטר הרע” ועד להפעלת מדובבים בתאי המעצר. אנו סבורים כי יש להיזהר משני תרגילי חקירה במיוחד, כדלקמן:

התרגיל הראשון בא לידי ביטוי בסיטואציה של השוטר הנחמד. השוטר אשר מציע לכם כוס קפה או מציע לכם לעשן עמו סיגריה. אז זהו, שכדאי מאוד להבהיר ולהעיר, למען הסר כל ספק: שוטרים הם לא מכרים שלכם, הם לא חברים שלכם וכל דבר שאתם אומרים לשוטרים במסגרת החקירה וגם מחוץ לחקירה, עשוי להיות מתועד בזיכרון דברים. כך שגם במקרה שבו אתם יושבים עם החוקר המשטרתי מחוץ לחקירה ומשוחחים על הא ודא, הרי שהדברים שתמסרו לו, לכאורה באופן לא פורמאלי, יתועדו בזיכרון דברים. זיכרון דברים שנרשם על ידי השוטר, יוגש לאחר מכן לבית המשפט ועשוי לפגוע בכם מאוד.

עוד סוג של תרגיל חקירה שאנו מציעים לכם להיזהר ממנו, הוא המדובב בתא המעצר. המשטרה לא פעם עושה שימוש במדובבים, שהם בעצם שחקנים שמקבלים על כך תגמול. אותם מדובבים נמצאים יחד עם חשודים אמתיים בתא המעצר וכל תפקידם הוא “לדובב” את החשוד, לגבי ביצוע העבירה. הדברים שנאמרים למדובב מתועדים ויכולים לשמש נגדכם בשלב מאוחר יותר, במסגרת המשפט הפלילי. לכן היזהרו והימנעו מלשוחח עם אנשים על העבירה שבגינה נעצרתם, לרבות במקרה שבו נעצרתם בגין עבירת תקיפה מכל סוג.

לבקש להתפנות לטיפול רפואי: במידה ונעצרתם בגין אירוע אלימות אשר מייחסים אותו אליכם ובמידה ונפגעתם בעצמכם, לא רק שעליכם להתעקש שייערך תיעוד של סימני האלימות המצויים בגופכם, אלא עליכם גם לעמוד על כך שתילקחו על ידי השוטרים לבדיקה רפואית. במיוחד אמורים הדברים במקרה שמצבכם הבריאותי התדרדר כתוצאה מהאלימות שבה הייתם מעורבים. מצד אחד, גם מבחינה בריאותית עליכם לקבל טיפול רפואי ועל המשטרה לדאוג לכך ככל שאתם מצויים בסטטוס של מעוכבים או עצורים. מצד שני, תיעוד מבית החולים יכול גם כן לחזק את טענתכם, בין היתר בשלב מאוחר יותר, שבו חלילה תצטרכו להתמודד עם כתב אישום.

לסיכום

עבירת התקיפה היא מגוונת וכוללת אלמנטים רבים. ישנן עבירות תקיפה חמורות, שנעשות בקור רוח ואכזריות ולכן בית המשפט עשוי במקרים רבים להחמיר בעונש אשר יוטל. מצד שני, לעיתים תקיפה יכולה להיעשות בנסיבות אשר יכולות להצדיק הקלה בעונש, כמו הגנה עצמית שמסתבכת, או קנטור שמופנה כלפי האדם התוקף ובכלל זה נסיבות אישיות שמצדיקות זאת. נציין בשולי הדברים, כי אם נעצרתם בשל עבירת תקיפה, חשוב מאוד לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין פלילי בקיא בתחום ומיומן.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
עבירות תקיפה, 5.0 out of 5 based on 5 ratings