המחוקק הישראלי אוסר למעשה כל שימוש בסמים מסוכנים וקלים כאחד, ובלבד שהם מוגדרים בתור סמים מסוכנים, ועדיין, המציאות מלמדת שלא אחת אנשים נורמאטיביים חוטאים לעיתים בשימוש בסמים קלים. מה קורה אם אדם נורמאטיבי נתפס בעבירה של שימוש בסמים קלים, כיצד ניתן יהיה להצילו מהרשעה פלילית? מהו החוק האוסר שימוש בסמים? האיסור על שימוש או סחר..

קרא עוד ←

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)