הסכם ממון

תפקידו של הסכם ממון הוא להסדיר את חלוקת הרכוש בין בני זוג ביום פקודה, כלומר: ביום פרידה או גירושין. להסכם ממון יש מספר מאפיינים ייחודיים, אך העיקרי הוא, כי מדובר בהסכם “לעת צרה”. דהיינו, מדובר בהסכם שלא בהכרח ימומש ביום מן הימים והוא נחתם רק למקרה שחלילה יהיה בו צורך.

הסכם ממון הוא הסכם מורכב מאוד, משום שהוא קובע זכויות כלכליות. הסכם ממון מוצלח, שמשקף את האינטרסים של שני הצדדים, עשוי להבטיח לבני הזוג ביטחון כלכלי ביום פרידה. מאידך, הסכם ממון שלא נערך כשורה, עשוי להסב לבני הזוג נזקים קשים. לאור חשיבות הנושא, מצאנו לנכון לחבר את המאמר שלהלן, לנוחיותכן\ם הגולשים והגולשות. במאמר זה נסביר בהרחבה מהו הסכם ממון, מדוע כדאי לחתום על הסכם ממון – אם בכלל. כמו כן, נסביר כיצד מאשרים הסכם ממון באופן שבו יינתן לו תוקף משפטי מחייב.

נעיר כי אין במאמר שלהלן כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי. לצורך קבלת ייעוץ משפטי פרטני, ניתן לפנות למשרדנו.

הליך גירושין במבט כולל:

כדי להסביר בהרחבה מהו הסכם ממון, יש להסביר תחילה מהו הליך הגירושין וממה הוא מורכב. הסכם ממון נחתם או בשלב נישואין או טרום נישואין ומיושם חלילה בשלב הגירושין. לכן, נסביר בקצרה מה כולל הליך הגירושין ומהם ההליכים הרלוונטיים להליך זה, כדלקמן:

הליך גירושין הוא מונח כולל למספר הליכים משפטיים, החל מהגירושין עצמם הנערכים בבית הדין הרבני ועד לענייני משמורת ילדים, מזונות ילדים ואישה וכן חלוקת רכוש בין בני זוג. ההליך המהותי ביותר הוא הליך הגירושין עצמם.

בישראל, ענייני גירושין ונישואין נערכים עפ”י הדין הדתי שחל על בני הזוג. במידה ומדובר בבני זוג יהודים, אזי הגירושין בעניינם ייערכו בפני בית הדין הרבני. חוק שיפוט בתי הדין הרבניים (נישואין וגירושין), התשי”ג-1953, הוא הוק אשר מחיל את הוראות הדין ההלכתי על יהודים, בכל הנוגע לענייני נישואין וגירושין. מבחינה מהותית, תביעת גירושין היא תביעה משפטית לכל דבר ועניין. על בני הזוג (אחד מהם) להגיש תביעה לבית הדין הרבני. במסגרת התביעה, עליו להוכיח כי יש לו עילת גירושין מבין עילות הגירושין המוכרות בדין הדתי-עברי. במידה ובית הדין הרבני, לאחר שמיעת ראיות ועדויות, ימצא כי מתקיימת עילת גירושין, אזי הוא יורה על מתן גט וסידורו.

אך לא די בכך, שכן הליך גירושין כולל עוד מספר נושאים. נושא נוסף הוא סוגיית מזונות הילדים. הדין הדתי, לרבות הדין היהודי, קובע כי האב חייב במזונות לטובת ילדיו. כלומר, מזונות הם תשלומים קבועים שבהם נושא האב, שתכליתם להבטיח לילדיו קיום כלכלי הולם, למרות שהאב לא מתגורר עמם תחת אותה קורת גג. נעיר כי בכל הנוגע לענייני מזונות, ניתן להגיש תביעת מזונות לבית הדין הרבני, אך גם לבית המשפט לענייני משפחה.

עוד נושא שנוגע להליך הגירושין, הוא עניין משמורת הילדים והסדרי הראיה. במידה ולבני זוג יש ילדים משותפים, הרי שבעת גירושין עולה הצורך להסדיר מי מההורים ישמש בתור משמורן בלעדי לילדיו וכן מה יהיו הסדרי הראיה של ההורה השני הלא משמורן. נסביר: הסדר ראיה הוא כינוי לימים קבועים במהלך השבוע ובסופי שבוע, שבמסגרתם ההורה הלא משמורן זוכה לבלות עם ילדיו. כמו שאר העניינים הנוגעים לגירושין, גם את תביעת המשמורת ניתן להגיש לבית המשפט לענייני משפחה.

נושא נוסף שיש להסדיר במסגרת הליך הגירושין, הוא סוגיית חלוקת הרכוש.

נעיר תחילה כי לבית הדין הרבני יש סמכות לדון באופן בלעדי בענייני נישואין וגירושין, אך המונח נישואין וגירושין כולל גם ענייני מזונות, כתובה ותביעות לשלום בית. לבית המשפט לענייני משפחה יש סמכות לדון בכל עניין משפחתי, למעט נישואין וגירושין לגופם. במקביל, לבית המשפט לענייני משפחה יש סמכות המקבילה לבית הדין הרבני לעסוק בתביעות למזונות, מדור, שלום בית וכתובה. לבית הדין הרבני יש סמכות לדון גם בענייני משמורת ילדים ורכוש, אך ורק במקרה שבו מוגשת תביעת גירושין, שכורכת את כל ענייני הגירושין יחדיו.

דיני חלוקת רכוש בין בני זוג:

לפני שנדון לעומק בדין הרלוונטי להסכמי ממון ובשאלה מהם הסכמי ממון, יש להתייחס למארג הכולל שבמסגרתו מוסדר תחום הסכמי הממון. אותו מארג הוא “דיני חלוקת הרכוש בין בני זוג”.

ענייני רכוש בין בני זוג מוסדרים בחוק הנקרא “חוק יחסי ממון, התשל”ג-1973” (להלן: “חוק יחסי ממון”). במידה ובני זוג חיים יחדיו ומקיימים משק בית משותף, בדרך כלל הם יצברו מגוון רב של רכוש במהלך החיים המשותפים. בין היתר יצברו בני הזוג יחדיו דירת מגורים, תכשיטים, רכבים פרטיים, זכויות ומוניטין עסקיים, קופות גמל וחסכונות, קרנות פנסיה וקרנות השתלמות ועוד. אם בני הזוג חיים יחדיו בזוגיות (בין אם כזוג נשוי או לאו), אזי ענייני חלוקת רכוש לא יהיו רלוונטיים לגביהם. אך כאשר בני זוג מבקשים להיפרד ולפרק את התא המשפחתי, אזי השאלה “מי יקבל מה”, עולה. בהתאם לניסיוננו כעורכי דין משפחה, אנו יכולים לציין בוודאות, כי ענייני חלוקת רכוש בין בני זוג, בשלב פרידה או גירושין, מביאים לא אחת את בני הזוג לניהול הליכים משפטיים ארוכים ומייגעים.

כדי לפתור מראש את עיקר המחלוקות הנוגעות לשאלה מי יקבל מה, בכל הנוגע לחלוקת הרכוש המשותף, קובע חוק יחסי ממון “ברירת מחדל”. ברירת המחדל היא, כי רכוש משותף יחולק בין בני הזוג באופן שווה בעת פרידה או גירושין (לשון החוק נוקטת גם במונח “הפקעת נישואין”). מכאן עולה השאלה: מהו “רכוש משותף”? התשובה מוגדרת בחוק יחסי ממון, שנוקט במונח “כלל הרכוש המשותף”, כאשר בין היתר הכוונה לכל סוג של רכוש, לרבות: פיצויים, קרן פנסיה, חסכונות וקופות גמל. כמו כן, רכוש משותף כולל גם דירת מגורים ורכוש נייד.

כלומר, ברירת המחדל החוקית בהתאם לחוק יחסי ממון, היא חלוקת רכוש שווה (חוק יחסי ממון נוקט במילה “הסדר איזון משאבים”). במסגרת חלוקת הרכוש לוקחים בחשבון את כלל הרכוש המשותף. עם זאת, חוק יחסי ממון קובע כי ישנם מספר סוגים של רכוש, שלא יילקחו בחשבון במסגרת הסדר איזון המשאבים (כלומר: במסגרת החלוקה השווה): קצבת זקנה, קצבת נכות, פיצויים בגין אירוע תאונתי, רכוש שהתקבל אצל אחד מבני הזוג בירושה ורכוש שהיה שייך לאחד מבני הזוג לפני הנישואין. סיכום ביניים: הכלל קובע חלוקת רכוש שווה, כאשר ישנם סוגי רכוש שלא לוקחים בחשבון לצורך חלוקת רכוש.

למרות זאת, חוק יחסי ממון קובע שני חריגים לכלל החלוקה השווה (דהיינו: הסדר איזון המשאבים). החריג הראשון מוגדר בסעיף 8(2) לחוק יחסי ממון. חריג זה מתייחס לסמכותו של בית המשפט לסטות מכלל החלוקה השווה, בנסיבות מיוחדות ובהתאם לבקשת אחד הצדדים להליך המשפטי. כמו כן, במידה ובית המשפט מוצא לנכון לסטות מהסדר איזון המשאבים, אזי עליו לקחת בחשבון את שווי הרכוש המשותף ואת יכולת ההשתכרות של בני הזוג. החריג השני להסדר איזון המשאבים, הוא קיומו של הסכם ממון בין בני הזוג, אשר מתווה חלוקת רכוש מוסכמת בין בני הזוג. על כך – בחלק הבא של המאמר.

מהו הסכם ממון?

אחד החריגים להסדר איזון המשאבים לפי חוק יחסי ממון, הוא קיומו של הסכם ממון. מהו הסכם ממון?

הסכם ממון הוא הסכם שעליו חותמים בני זוג לפני הנישואין או במהלך הנישואין או במהלך חיי הזוגיות, שמטרתו להסדיר מראש את האופן שבו יחולק הרכוש המשותף של בני הזוג בעת פרידה. במקביל, הסכם ממון נועד גם לקבוע מראש זכויות ברכוש מסוים ולהחריג רכוש מסוים מבעלותו של בן הזוג השני. הסכם ממון חייב להיערך בכתב וכן להיות מאושר ע”י ערכאה משפטית. במידה ומדובר בהסכם ממון שנערך ע”י בני זוג נשואים, אזי עליו להיות מאושר ע”י בית המשפט לענייני משפחה. אם מדובר בהסכם ממון שנערך לפני הנישואין, אזי מספיק אישור של נוטריון. במסגרת אישור של הסכם ממון, בין אם בפני נוטריון או בית משפט, על מאשר ההסכם לוודא עם בני הזוג כי הם אכן מבינים את תוכנו של הסכם הממון ואת ההשלכות שלו. חוק יחסי ממון מגדיר את המונח “הסכם ממון” בסעיף 1, כדלקמן: “הסכם בין בני זוג המסדיר יחסי ממון שביניהם (להלן – הסכם ממון) ושינוי של הסכם כזה, יהיו בכתב”.

הייחוד המהותי בהסכם ממון, הוא העובדה שמדובר במעין הסכם מגירה, משום שבני זוג יכולים לדוגמא לערוך אותו בגיל 25, אך להיעזר בו רק בגיל 60. לחלופין, בני זוג יכולים לערוך הסכם ממון ולעולם לא להשתמש בו. כלומר, מדובר בהסכם שנועד רק לשעת צרה, כאשר סוגיות חלוקת הרכוש והבעלות על הרכוש עולות בעת פרידה. במקרה כזה, יחזרו בני הזוג לאותו הסכם. משמעותו החשובה של הסכם הממון היא שמדובר בהסכם שעשוי להבטיח לבני הזוג את עתידם הכלכלי. בעת חתימה על הסכם ממון, יודעים בני הזוג מה תהיינה זכויותיהם ברכוש המשותף, על כל המשתמע מכך.

נציין שאחת השאלות השכיחות ביותר של לקוחותינו, היא: האם בכלל כדאי לערוך הסכם ממון. נקודת המוצא במסגרת המענה לאותה שאלה היא, שהמציאות כיום מעידה, שהסכמי ממון הפכו להיות נחלת הרוב, כלומר: על הסכמי ממון חותמים אזרחים רבים מכל גווני האוכלוסייה. בעבר, הסכמי ממון היו נחלתם רק של בעלי הון, אך כיום המצב השתנה לחלוטין.

בסופו של דבר, הסכם ממון הוא מעשה נבון וחכם. עם זאת, רצוי לבחון כל מקרה לפי נסיבותיו, לרבות כל הרכוש של בני הזוג וכן הרכוש הנפרד של כל אחד מבני הזוג. רק באמצעות בחינה ספציפית, אפשר יהיה לומר האם כדאי בנסיבות מסוימות לערוך הסכם ממון או לא. בחלק הבא נסביר מהם היתרונות והחסרונות הנלווים לחתימה על הסכם ממון.

מהם החסרונות בהסכם ממון?

חשש לפגיעה באמון: אחת הטענות והחששות שלקוחותינו מעלים בפנינו, היא החשש שאם יערכו הסכם ממון, אזי יפגעו מערכת היחסים והאמון בין בני הזוג. לכאורה, יש ממש בטענה הזו, שכן אם בני זוג אכן מאמינים במערכת היחסים וברגשותיהם, הרי לא מצופה שהם יידרשו להסכמים פורמאליים. מאידך, ראיה מפוקחת של החיים, אמורה להביא כל אדם בר דעת להבנה, שאהבה קיימת בתקופה מסוימת, אך היא לא בהכרח נשמרת לתמיד. לעיתים עשויה להיגרם פגיעה מסוימת באמון בין בני הזוג בעת עריכת הסכם ממון ויש לקחת את החשש בחשבון – במסגרת השיקולים בעד ונגד הסכם ממון.

הסכם ממון לא בהכרח משקף את המציאות: לעיתים אנו נתקלים במקרים שבהם בני זוג עורכים הסכם ממון לא בשביל להגן על זכויותיהם השוות, אלא בעיקר כדי להגן על זכויותיו של אחד מבני הזוג. למשל, במקרים שבהם רק אחד מבני הזוג הוא בעל ממון רב . כך שבמקרים רבים, הסכם הממון, אפילו שהוא נערך בהסכמת הצדדים ולכאורה מרצון חופשי, לא באמת משקף את המציאות ולא בהכרח מגן על האינטרסים של שני הצדדים אלא רק על אחד מהם. לא פעם הסכם ממון נערך באמצעות סוג של “כפייה”. כלומר, הצד החזק עומד על עריכת הסכם ממון כדי להגן על זכויותיו והצד השני בלית ברירה נעתר לבקשתו. כך שאין ספק שזהו אולי החיסרון המהותי בהסכמי ממון.

מהם היתרונות בהסכם ממון?

יצירת מנגנון לפתרון סכסוכים: ענייני רכוש בין בני זוג יוצרים מחלוקות קשות בעת פרידה. מחלוקות אלו מתורגמות להליכים משפטיים ארוכים, יקרים ומערימות קשיים על שני בני הזוג, רגשית ונפשית. הסכם ממון טוב, ללא פתחים לפרשנויות, עשוי לחסוך לכם גם הליכים משפטיים קשים, גם עוגמת נפש רבה וגם כספים רבים. הסכם ממון – תכליתו, בין היתר, לחסוך מראש מחלוקות בעתיד בכל הנוגע לרכוש המשותף של בני הזוג וחלוקתו. לכן, יתרון מהותי בהסכם ממון, הוא המנגנון המובנה בו לפתרון מחלוקות.

הסכם ממון יוצר וודאות: הדבר שחשוב לרובנו הוא הוודאות. כולנו רוצים לקום בבוקר ולדעת שתהיה לנו הכנסה קבועה, לדוגמא. אך אם נפשט: הרי שכולנו רוצים “וודאות” וכולנו חותרים אליה. מובן שוודאות מוחלטת לא ניתן לקבל. אך הסכם ממון יכול לתרום אפילו במעט ליצירת וודאות מבחינת רכושנו וגם מבחינת קיומה של מערכת היחסים. כאשר בני זוג עורכים הסכם ממון, הם יודעים בדיוק מה תהיינה זכויותיהם ברכוש המשותף, על כל המשתמע מכך. לכן, אין ספק שאחד היתרונות המהותיים בקיומו ועריכתו של הסכם ממון, הוא הוודאות.

אלו סעיפים כדאי לכלול במסגרת הסכם ממון?

בתור עורכי דין לענייני משפחה, אנו עוסקים רבות בעריכה של הסכמי ממון בין בני זוג וגם לעיתים בייצוג בני זוג בגין מחלוקות הנובעות מהסכם הממון. לכן, על סמך ניסיוננו, מצאנו להציג בפניכם מספר עצות מועילות, שמתייחסות לסעיפים שכדאי ומומלץ להוסיף לכל הסכם ממון. עם זאת, נעיר הערת אזהרה אחת: כל מקרה נבחן לגופו ובכל הסכם ממון יש תנאים מיוחדים שנוגעים לנסיבות הספציפיות והדרישות הספציפיות של בני הזוג. הרשימה שנציג היא כללית בלבד, כדלקמן:

הסדרת דירת המגורים: אחד הנושאים החשובים ביותר שחשוב להסדיר במסגרת הסכם ממון, הוא מה דינה של דירת המגורים. האם בני הזוג ימכרו את דירת המגורים בעת גירושין או פרידה, האם אחד מבני הזוג ימשיך להתגורר בדירת המגורים לתקופה מסוימת אחרי גירושין, או שאולי אחד מבני הזוג ירכוש את דירת המגורים מבן הזוג השני. כמו כן, מה הדין במידה וישנן מספר דירות מגורים, שאחת מהן משמשת את בני הזוג למגורים והאחרות הן דירות שנרכשו ע”י בני הזוג להשקעה. עוד סוגיה שנוגעת לדירת המגורים, היא כיצד בני הזוג ימשיכו לשאת בתשלום המשכנתא או המשכנתאות על דירת המגורים. למשל, במידה ובני הזוג מתגרשים, אך מסכימים שאחד מבני הזוג ימשיך להתגורר בדירת המגורים עם הילדים המשותפים של בני הזוג, הרי שבמקרה כזה (שהוא מאוד שכיח) רצוי לקבוע מה באשר למשכנתא. לכן, הנושא החשוב ביותר במסגרת הסכם ממון, הוא ההסדרה של דירת המגורים.

הסדרה של קניין רוחני: נושא שלא אחת עולה בהסכמי ממון, הוא קניין רוחני. כך למשל, מה הדין במקרה שאחד מבני הזוג פיתח תוכנת מחשב, אשר תגמוליה מקנים לו ואף יקנו לו במשך שנים רבות קניין רוחני לאחר הגירושין. דוגמא אחרת היא מה הדין במקרה שאחד מבני הזוג ערך או כתב ספר, אשר תגמולי הקניין הרוחני משולמים לו מפעם לפעם. כלומר, עניינים הנוגעים לקניין רוחני הם עניינים מהותיים, שכדאי להסדיר במסגרת הסכם ממון, כדי למנוע מחלוקות עתידיות.

הסדרה של מוניטין עסקי: עוד סוגיה חשובה שעולה לא אחת בהסכמי ממון, היא סוגיית המוניטין העסקי. מה הדין במקרה שבו בני הזוג הקימו עסק משותף – מי ייהנה מתגמוליו. לחלופין, מה הדין כאשר אחד מבני הזוג הקים עסק לפני הנישואין, אך העסק פרנס את בני הזוג במהלך חיי הנישואין. בן הזוג שהקים את העסק תמיד יבקש לשמור על תגמוליו ועל זכויותיו במוניטין העסקי. מאידך, ברוב המקרים גם לבן הזוג השני יש נגיעה לעסק וזכויות בו. לכן, במסגרת הסכם ממון מומלץ להסדיר את הזכויות של בני הזוג בעסק או עסקים שהקימו יחדיו או לחוד.

הטלה של סנקציות: אנו תמיד ממליצים ללקוחותינו לכלול במסגרת הסכם ממון, סעיף שיורה על קיומה של סנקציה מוסכמת, במקרים שבהם אחד מבני הזוג מעלים מידע, או לא מקיים את הוראות ההסכם. לדוגמא: יכולה להתרחש סיטואציה שבה לאחד מבני הזוג יש דירת מגורים שמושכרת ומעניקה הכנסה קבועה, אבל אותו בן זוג יסתיר את קיומה של הדירה מבן הזוג האחר, או ירשום את הדירה על קרוב משפחה אחר ויסתיר מבן הזוג את העובדה שבכל חודש הוא נהנה מהכנסה קבועה של שכירות. אין ספק שלהתנהגות כזו יש פגם מוסרי, אך לגופו של עניין, במקרים כאלו שמתגלים בדיעבד, כדאי להפעיל סעיף של סנקציה שיחייב את בן הזוג שהעלים מידע, בתשלום כספי ללא כל הוכחת נזק.

לסיכום:

הסכמי ממון הם הסכמים שנועדו לפתור מחלוקות עוד לפני שאלו נוצרו וכן להבטיח לבני הזוג וודאות בכל הנוגע לזכויותיהם ברכוש המשותף. אין ספק שלהסכם ממון יש מספר יתרונות, אך גם מספר חסרונות. לדעתנו, בכל מקרה כדאי לפנות לייעוץ משפטי פרטני מעורך דין משפחה, הן בנוגע השאלה האם לערוך הסכם ממון ועל אחת כמה וכמה לצורך עריכה של הסכם ממון.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (5 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
הסכם ממון, 5.0 out of 5 based on 5 ratings